Špeciálne základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Špeciálne základné školy


Školenia podľa dohody ADR vodičov, bezpečnostných poradcov a osôb zúčastnených na preprave

Doplnkové poistenie auta? Aké sú výhody tohto poistenia? Ponúkame Vám mnoho rád o poistení.

Tesárska firma Kálazi Krov, škridla, ríny - kompletná montáž. Strechy robíme v NR, TT a BA kraji.

Svätý Grál kulturistiky Spaľuje 3kg tuku a buduje 6 kg svalovej hmoty za mesiac.

Facelift doma a bez chirurgov Ako vyzerať okamžite oveľa mladšie Zásadné výsledky - okamžitý facelift

Pôžička pre Vás! Rýchla a bez dokladovania účelu! Doprajte si aj Vy!

Špeciálna základná škola internátna vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, ale aj komplexná starostlivosť o žiakov s nariadenou ústavnou výchovou, ktorá zahŕňa starostlivosť po stránke výchovnej, liečebnej, poradenskej, záujmovej, kultúrnej a rekreačnej

Špeciálna Základná Škola, Lučenec špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Špeciálna základná škola Partizánska 2, Poprad je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí, detí s kombinovaným postihom, ťažkým mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a detí s autizmom

Špeciálna základná škola internátna, Poľný Kesov oficálna stránka školy, ktorá je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím (A a B variant), detí s poruchami učenia a správania

Špeciálna základná škola Hálkova, Bratislava špeciálna základná škola a SZŠ pre žiakov s autizmom vzdeláva žiakov v experimentálnej triede pre viacnásobne postihnutých žiakov a v triedach pre autistických žiakov špeciálno-pedagogická poradňa

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých V. Gaňu, Kremnica informácie o živote v ZŠI, aktuálne oznamy, rozvrh, fotogaléria akcií, história školy

Špeciálna základná škola internátna Trenčianska Teplá milovať, to čo je krásne nie je ťažké, ale priznávať sa k jedincom, ktorých osud opatril známkou menejcennosti vyžaduje ľudí celých, ľudí kultúry srdca

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka škola pre sluchovo postihnutých, detí s autizmom, poruchami učenia a správania sa

Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany charakteristika školy, história školy, projekty, organizácia vyučovania

Špeciálna základná škola, Šamorín škola je určená pre dlhodobo choré deti do 18 rokov s ortopedickými a neurologickými ochoreniami

Špeciálna základná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec stránky školy, ktorá je určená pre výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, s oddelením praktickej školy

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých zŠ v Bratislave rozvrh akcií a výučby školy, pedagogický zbor

Špeciálna základná škola internátna v Námestove stránka slovom aj obrazom zobrazuje množstvo informácií o Špeciálnej základnej škole internátnej v Námestove, stránka je zdrojom dobrej zábavy i ponaučenia, taktiež obsahuje hry, download, fórum, referáty, výukové programy, wallpapers, články, vtipy recenzie hier, súťaže, fotky a základné informácií o Námestove, adresa: Námestovo ul. Mila Urbana 160/45

Špeciálna základná škola a praktická škola pre telesne postihnutých a špeciálna materská škola stránka s informáciami o službách a aktivitách, ktoré poskytuje naša škola