Športové základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Športové základné školy


Základná škola, Komenského 13, Sabinov v horizonte niekoľkých rokov má škola vo svojej koncepcii vypracovanú profiláciu zamerania školy na oblasť vyučovania informatiky a práce s PC, zriadenie športových tried so zameraním na ľadový hokej a ľahkú atletiku a perspektívne aj na zriadenie jazykových tried

Základná škola Komenského 12, Lipany základná škola má zriadené športové triedy so zameraním na futbal

Základná škola Trebišovská 10, Košice stránky košickej ZŠ vedenie, história, učitelia, triedy, aktivity, galéria, športové triedy

Základná škola Na Uhlisku, Golianova 8, Banská Bystrica základná škola so zameraním na šport

Základná škola Kežmarská 30, Košice škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov ako aj športových aktivít ako je volejbal, športová gymnastika, streľba a tanec

Základná škola, Bytča stránky školy aktuálne informácie, predmety, projekty na škole, nadané deti a šport

Základná škola Partizánske 4, časť Veľké Bielice, Športovcov 372/21, Partizánske stránky základnej školy

Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice škola sa zameriava okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj na výchovu perspektívnych športovcov pre špecializované vyššie stupne škôl - Športové gymnázium v Nitre, Stredná priemyselná škola v Leviciach s triedou so zameraním na športovú prípravu (ľadový hokej)

ZŠ a materská škola, Žilina Závodie história školy a súčastnosť, futbalová škola

Základná škola Ulica sv. Michala 42, Levice škola zabezpečuje rozšírené vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka a športovej prípravy zameranej na futbal

Súkromná základná umelecká a športová škola a gymnázium, Zvolen stránky súkromnej základnej školy so športovým a umeleckým zameraním

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).

Základná škola, Československej armády 22, Prešov športové strediská zamerané na tenis, biatlon, hokej, triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov, alternatívne triedy, počitačová miestnosť

Základná škola, Mierová 134, Svit povinné vyučovanie cudzieho jazyka od 1.ročníka, rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka a športovej prípravy

6. Základná škola Saratovská 65, Levice okrem klasických a športových tried sú na škole aj triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglického a nemeckého, ako aj prípravný nultý ročník

Základná škola Limbová, Žilina informácie o škole, jazykové a basketbalové triedy

Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín základná škola so športovými triedami

Základná škola Odborárska ul., Prešov základná škola so zameraním na hádzanú, hokej a športovú gymnastiku

Základná škola Tbiliská 4, Bratislava triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, výučba informatiky, školské športové stredisko volejbalu a stolného tenisu, športové záujmové útvary ( gymnastika, futbal, florbal, joga, karate, športové hry)

II. Základná škola Rázusova 14, Piešťany škola poskytuje aj rozšírené vyučovanie športovej prípravy, cudzích jazykov (AJ, NJ), vyučovanie predmetu práca s počítačom a na internete, žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti v športových odvetviach: plávanie, tenis, kanoistika a lodné športy


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >