Športové základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Športové základné školy


Až 80Tisíc značkových vecí-80% Tričká od 4 Euro.Tenisky od 9 Euro Mikiny od 7 Euro Nike, Adidas, Lonsdale.

7 dní reklama zadarmo Tým, ktorých zaujala vaťa reklama a web sa pripomínate bannermi týŞdeň zdarma

Ochorenie obličiek? Pokúste sa odstrániť príčinu ochorenia. DetoxiPan je účinná úľava pre Vaše telo.

Fit-Life - Športovå výŞiva Najkvalitnejťie doplnky výŞivy. Za najlepťie ceny!

Etarget Click&See TextovÊ reklamy s pridanou hodnotou PPC odkaz s bannerovým remarketingom

Absolvovali ste chemoterapiu? DetoxiPan pomôže vyčistiť Váš organizmus Japonský patentovaný produkt.

Buďte v novom roku vypočítaví Spojte si svoje úvery do jedného 
s výhodnejším úrokom od ČSOB.

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

Mercedes Benz Truck turba Nové originálne turbá za zaujímavé ceny Turbodúchadlá opravujeme aj na počkanie

Základná škola, Komenského 13, Sabinov v horizonte niekožkých rokov má škola vo svojej koncepcii vypracovanú profiláciu zamerania školy na oblas vyučovania informatiky a práce s PC, zriadenie športových tried so zameraním na žadový hokej a žahkú atletiku a perspektívne aj na zriadenie jazykových tried

Základná škola Komenského 12, Lipany základná škola má zriadené športové triedy so zameraním na futbal

Základná škola Trebišovská 10, Košice stránky košickej ZŠ vedenie, história, učitelia, triedy, aktivity, galéria, športové triedy

Základná škola Na Uhlisku, Golianova 8, Banská Bystrica základná škola so zameraním na šport

Základná škola Kežmarská 30, Košice škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov ako aj športových aktivít ako je volejbal, športová gymnastika, strežba a tanec

Základná škola, Bytča stránky školy aktuálne informácie, predmety, projekty na škole, nadané deti a šport

Základná škola Partizánske 4, čas Vežké Bielice, Športovcov 372/21, Partizánske stránky základnej školy

Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice škola sa zameriava okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj na výchovu perspektívnych športovcov pre špecializované vyššie stupne škôl - Športové gymnázium v Nitre, Stredná priemyselná škola v Leviciach s triedou so zameraním na športovú prípravu (žadový hokej)

ZŠ a materská škola, Žilina Závodie história školy a súčastnos, futbalová škola

Základná škola Ulica sv. Michala 42, Levice škola zabezpečuje rozšírené vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka a športovej prípravy zameranej na futbal

Súkromná základná umelecká a športová škola a gymnázium, Zvolen stránky súkromnej základnej školy so športovým a umeleckým zameraním

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).

Základná škola, Československej armády 22, Prešov športové strediská zamerané na tenis, biatlon, hokej, triedy s rozšíreným vyučovaním jazykov, alternatívne triedy, počitačová miestnos

Základná škola, Mierová 134, Svit povinné vyučovanie cudzieho jazyka od 1.ročníka, rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka a športovej prípravy

6. Základná škola Saratovská 65, Levice okrem klasických a športových tried sú na škole aj triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglického a nemeckého, ako aj prípravný nultý ročník

Základná škola Limbová, Žilina informácie o škole, jazykové a basketbalové triedy

Základná škola Martina Kukučína Dolný Kubín základná škola so športovými triedami

Základná škola Odborárska ul., Prešov základná škola so zameraním na hádzanú, hokej a športovú gymnastiku

Základná škola Tbiliská 4, Bratislava triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, výučba informatiky, školské športové stredisko volejbalu a stolného tenisu, športové záujmové útvary ( gymnastika, futbal, florbal, joga, karate, športové hry)

II. Základná škola Rázusova 14, Piešany škola poskytuje aj rozšírené vyučovanie športovej prípravy, cudzích jazykov (AJ, NJ), vyučovanie predmetu práca s počítačom a na internete, žiaci majú možnos rozvíja svoje zručnosti v športových odvetviach: plávanie, tenis, kanoistika a lodné športy


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >