Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy


Stredná geodetická škola, Bratislava oficiálna stránka školy: šudenti, predmety, maturita, fotgaléria, atď.

Gymnázium J.G. Tajovského Banská Bystrica novinky, história, informácie o profesoroch a študentoch, stránky predmetových komisií, atď.

Gymnázium Trebišov Komenského 32, Trebisov; snaha o čo najlepší info servis o škole pre študentov aj okolitý svet

SOU poľnohospodárske, Kukučínova 9, 054 27 Levoča oficiálna stránka školy

Šrob Net, Gymnázium Šrobárova, Košice Šrobárova 1, Košice; časť stránky je urobená v php3 a jave; poskytuje množstvo informácií o škole a linky užitočné pre žiakov

Gymnázium Námestie slobody 3, Skalica škola všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie v štvorročnom, alebo osemročnom štúdiu

Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2 oficiálna stránka gymnázia, kde nájdete základné informácie o škole, konajúcich sa akciách, www stránkach našich študentov; taktiež tu nájdete príjimačky, náš školský časopis Tomašičkar, hokejový turnaj, pár fotiek a odkazy na iné školy

Obchodná akadémia Pezinok vznik a profil školy, vnútorný poriadok

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši web stránka školy, s dôrazom na sekciu "Študovňa", ktorú robia výhradne žiaci; redakčné rady sú uvedené v jednotlivých sekciách

Gymnázium sv. Andreja Ružomberok história školy, informácie o škole, aktivity školy, prijímačky, obrazová galéria

Gymnázium J. A. Raymana Prešov domovská stránka Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, kontakt, informácie o škole, študijný materiál, informácie o kabinetoch, študentské projekty a práce, ftp archív, online kamery, aktuality-zmena každý deň

Súkromná obchodná akadémia AMOS MATURITA DIAĽKOVO, POMATURITNÉ a VYŠŠIE odborné štúdium (denné i diaľkové - 1x týždenne popoludní): obchodná akadémia, asistent manažéra, cestovný ruch

SPŠ Chemická Šaľa informácie o škole, odbory, prijímacie pohovory

SPŠE, Zochova 9, Bratislava oficiálna www stránka SPŠE Zochova 9 Bratislava

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica nemecké bilingválne gymnázium a osemročné gymnázium zamerané na cudzie jazyky

Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu

Gymnázium Trebišovská 12 Home page Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach

Gymnázium školských bratov cirkevné gymnázium participuje na projekte: Slovensko člen EU, ktorý v rámci Európskeho sociálneho fondu umožňuje študentom absolvovanie certifikátov TOEFL, ZMP a ECDL

Gymnázium, súkromná 8-ročná škola Košice informácie o možnostiach štúdia na osemročnom gymnáziu

Gymnázium Okružná 2469, Zvolen Osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky


Zobrazená stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >