Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:10)


KancelĂĄrsky magnet Magsy PredĂĄvame kancelĂĄrske magnety aj farebnĂŠ magnety. Skladom!

Etarget Click&See TextovÊ reklamy s pridanou hodnotou PPC odkaz s bannerovým remarketingom

Žihadielko je späż ! Hlasuj za ihrisko Žihadielko vo svojom meste.

Cítite sa zle, unavený, chorý? Odstråňte z tela jedy, zdroj ochorení. DetoxiPan - japonský originål.

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

EUROSOFA výpredaj Takmer totálny výpredaj sedačiek. -50% a doprava zadarmo.

Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách, projekt, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Kurikulárna prestavba

Stedné odborné učilište pôšt a telekomunikácii stránka SOUPT z Banskej Bystrice podávajúca informácie o študijných odboroch a aktivitách školy

4. C Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica oficiálne informácie o 4. C triede 1994 - 1998 Gymnázia Andreja Sládkoviča, maturitné tablo, fotogaléria a hlavne termíny stretávok a odkazovač

Stredné školy Zoznam stredných škôl, databázy škôl, prehžady študijných a učebných odborov.

SOU obchodné Kalná nad Hronom informácie o učebnom odbore predavač, aranžér, o študijných odboroch obchodný pracovník a marketingový pracovník aj o nadstavbovom štúdiu

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline GSFonline; informácie o škole, štúdium, študenti, zamestnanci školy, atď.

Gymnázium Rimavská Sobota Štvorročné a osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.

SPŠ a SOUP Zlaté Moravce SNP 2, Zlaté Moravce; novinky, história školy, študenti, fotogaléria, atď.

Gymnázium Šurany stredná škola

Stredná pedagogická škola, Kláštorská 24, Levoča vychováva absolventov v odboroch učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo, kultúrno-výchovný pracovník, špeciálna pedagogika

SOU strojárske Martin informácie o skole, projekty a granty, možnos ubytovania

Združená stredná škola Bratislava Sklenárova 7, 824 89 Bratislava; oficiálna stránka združenej strednej školy zameranej najmä na scénické výtvarníctvo: základné informácie o zameraní školy, štúdijných odboroch, prijímačkách, školských akciách a úspechoch, galéria prác žiakov, atď.

Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava Ivánska cesta 21, Bratislava; stredoškolské a pomaturitné štúdium

Gymnázium Martina Hattalu, Trstená Gymnázium so zameraním na informatiku, osmeročné gymnázium so zameraním na programovanie, bilingválne španielske gymnázium

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica školské aktivity, prehžad študijných odborov, diažkové štúdium, charakteristika školy, profesorský zbor, triedy, prijímacie skúšky, oznamy riaditežstva SZŠ, domov mládeže, atď.

Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra štúdium v oboroch stavebníctvo a architektúra, dizajnérstvo, životné prostredie, ekonomika a pod.

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Realtajak gymnázium Jozefa Gregora Tajovkého očamo študentov

SSOŠ HUMANUS VIA, Moyzesova 27, 908 51 Holíč súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA

Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 4 a 8 ročné cirkevné gymnázium a základná škola


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >