Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:10)


Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách, projekt, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Kurikulárna prestavba

Stedné odborné učilište pôšt a telekomunikácii stránka SOUPT z Banskej Bystrice podávajúca informácie o študijných odboroch a aktivitách školy

4. C Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica oficiálne informácie o 4. C triede 1994 - 1998 Gymnázia Andreja Sládkoviča, maturitné tablo, fotogaléria a hlavne termíny stretávok a odkazovač

Stredné školy Zoznam stredných škôl, databázy škôl, prehľady študijných a učebných odborov.

SOU obchodné Kalná nad Hronom informácie o učebnom odbore predavač, aranžér, o študijných odboroch obchodný pracovník a marketingový pracovník aj o nadstavbovom štúdiu

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline GSFonline; informácie o škole, štúdium, študenti, zamestnanci školy, atď.

Gymnázium Rimavská Sobota Štvorročné a osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky.

SPŠ a SOUP Zlaté Moravce SNP 2, Zlaté Moravce; novinky, história školy, študenti, fotogaléria, atď.

Gymnázium Šurany stredná škola

Stredná pedagogická škola, Kláštorská 24, Levoča vychováva absolventov v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, kultúrno-výchovný pracovník, špeciálna pedagogika

SOU strojárske Martin informácie o skole, projekty a granty, možnosť ubytovania

Združená stredná škola Bratislava Sklenárova 7, 824 89 Bratislava; oficiálna stránka združenej strednej školy zameranej najmä na scénické výtvarníctvo: základné informácie o zameraní školy, štúdijných odboroch, prijímačkách, školských akciách a úspechoch, galéria prác žiakov, atď.

Súkromná stredná umelecká škola, Bratislava Ivánska cesta 21, Bratislava; stredoškolské a pomaturitné štúdium

Gymnázium Martina Hattalu, Trstená Gymnázium so zameraním na informatiku, osmeročné gymnázium so zameraním na programovanie, bilingválne španielske gymnázium

Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica školské aktivity, prehľad študijných odborov, diaľkové štúdium, charakteristika školy, profesorský zbor, triedy, prijímacie skúšky, oznamy riaditeľstva SZŠ, domov mládeže, atď.

Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra štúdium v oboroch stavebníctvo a architektúra, dizajnérstvo, životné prostredie, ekonomika a pod.

Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky

Realtajak gymnázium Jozefa Gregora Tajovkého očamo študentov

SSOŠ HUMANUS VIA, Moyzesova 27, 908 51 Holíč súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA

Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 4 a 8 ročné cirkevné gymnázium a základná škola


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >