Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:2)


SPŠ Bardejov Stredná priemyselná škola Bardejov

Gymnázium Veľká okružná, Žilina (GVoZa) život študentov žilinského gymnázia: archív, študijný plán, školské aktivity, úspechy študentov, atď.

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava štúdium v odboroch obchodná akadémia, cestovný ruch, sociálno-právna činnosť

Gymnázium Jána Papánka Bratislava oficiálna stránka, obsahuje všetko o našom gymnáziu; okrem bežných informácií o štúdiu tu nájdete aj veľa ďalších vecí ako stránky našich študentov, alebo predmetových komisií, či projektov, alebo nástenku odkazov; určite stojí za to si ju pozrieť; GJP, Vazovova 6, 811 07 Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Stará Turá informácie o škole, o študijných odboroch, o histórii, o odborných zameraniach

Združená stredná škola Scénického výtvarníctva pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre realizáciu scénických výprav pre film, divadlo a televíziu, pre tvorbu a realizáciu umeleckých a slohových diel podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov z rôznych materiálov podľa zamerania jednotlivých odborov štúdia, pre reštaurovanie historických pamiatok a tvorbu verných dobových kópií pre potreby galérií a múzeí

Gymnázium Juraja Hronca, Novohradská 3, Bratislava Slovensko - anglické bilingválne štúdium s vyučovaním romistiky

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov oficiálna stránka SPŠE Prešov

Daniel Ľuboš obrázky, zaujímavé linky a informácie

Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava užitočné informácie o našej škole: popis štúdia, odborné a mimoškolské aktivity, Hospodársky týždeň a Aplikovaná ekonómia na našej škole, triedy - fotky a zoznamy, príklad z účtovníctva, atď.

Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník informácie o gymnáziu a osemročnom gymnáziu

Gymnázium Poštová Košice oficiálne stránky gymnázia v Košiciach s matematickým, jazykovým a všeobecným zameraním

Škola úžitkového výtvarníctna, Kremnica internetová prezentácia Školy úžitkového výtvarníctna v Kremnici

SOU obchodné a DOŠ Prešov oficiálna stránka školy

Základná škola, gymnázium, obchodná akadémia, umelecká a jazyková škola, autoškola, Kremnická 26, Bratislava súkromná škola otvorená od 1.9.2006, gymnázium-denné: 8-ročné, 4-ročné, diaľkové: 2-ročné, 4-ročné, štúdium jednotlivých predmetov, externé, ECDL kurzy obchodná akadémia - denné, diaľkové, pomaturitné, externé, odbory v pomaturitnom stúdiu: hospodárska informatika, sociálno-právna činnosť, cestovný ruch

Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice gymnázium

Sredná priemyselná škola stavebná v Žiline informácie o škole, študijných odboroch a zameraniach, prijímacích skúškach

SPŠ Martin o škole, štúdijné odbory, prijímačky, atď.

Oktáva 1994 - 2002 Gymnáziu, Rimavská Sobota informácie o triede oktávanov z Gymnázia v Rimavskej Sobote

SPŠ Poprad základné informácie o škole


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >