Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:3)


Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza informácie o škole, jej žiakoch a zamestnancoch

Obchodná akadémia, Modrý Kameň informácie o našej škole, aktivity, novinky, download

Gymnázium sv. Františka Assiského, Malacky oficiálna stránka školy

OA Sereď oficiálna stránka OA Sered, základné informácie, zoznam študentov, zoznam profesorov, download, fotoalbum

Stredná priemyselná škola Levice stránky SPŠ Levice, informácie, testy, zoznamy

SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves domovská stránka SPŠ strojníckej v SNV, obsahuje informácie o škole, prijímacích skúškach, odboroch, práce žiakov, atď.

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou absolvent študijného odboru Obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním spracovaním informácií oblasti výroby, zásobovania odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva finančného hospodárenia

Gymnázium Piešťany oficiálna stránka, info o škole, profesorský zbor, história, atď.

Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen všeobecné informácie o škole, popis jednotlivých predmetov, zisťovanie adries učiteľov, študentov, informácie o štúdiu, príjímacích pohovoroch s možnosťou zistenia výsledku; prehľad udalostí na škole s archívom; prehľad plánovaných akcií a aktivít; projekty a práce študentov (predmetové a medzinárodné); odkazy na zaujímavé stránky a informácie o chystanom školení

SPŠ Myjava domovská stránka strednej priemyselnej školy v Myjave

Americká kultúrna výmena Bratislava stredoškolské štúdium v USA

ŠÚV - Škola úžitkového výtvarníctva prezentácia školy ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave, Dúbravská cesta 9

Gymnázium Grösslingová Bratislava oficiálna internetová prezentácia gymnázia: informácie o štúdiu, zoznamy žiakov a profesorov, mimoškolská činnosť, história, aktuálne dianie, atď.

Obchodná akadémia Žiar nad Hronom www stránka Obchodnej akadémie v Žiari nad Hronom

Prvé súkromné gymnázium Lučenec súkromné gymnázium, Fándlyho 3, Lučenec; o škole a jej živote pre študentov, rodičov, učiteľov a ostatných

Gymnázium Martin, Ul. Jozefa Lettricha stránka Osemročného gymnázia z Martina

SPŠE Liptovský Hrádok domovská stránka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku

Stredná priemyselná škola dopravná Trnava oficiálna stránka školy, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky dopravy a telekomunikácií

Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská 38, Levoča 4 a 8 ročné cirkevné gymnázium, vo výchovno-vyučovacom procese postupujeme v duchu deklarácie GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, snažíme sa pre žiakov vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, dávať do súladu ľudskú kultúru vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti o svete, živote a spoločnosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú

Gymnázium Gelnica stránka školy


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >