Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:4)


Súkromná stredná škola - Dr. Michala Ozoráka, Dunajská Streda obchodná akadémia, hotelová akadémia, odborné učilište, pomaturitné štúdium

Súkromné slovanské gymnázium oficiálna stránka Súkromného slovenského gymnázia Žitavská 1, Bratislava

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej Prešov Stredné odborné učilište elektrotechnické v Prešove a gymnázium so zameraním na telesnú výchovu je modernou vzdelávacou inštitúciou s dôrazom na informačné technológie a aplikácie výpočtovej techniky v edukačnom procese

SPŠ S. Mikovíniho - odbor: Konzervatorstvo a reštaurátorstvo oficiálna stránka odboru Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, štukových prvkov a omietky na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, prezentácia obsahuje základné informácie, oznamy, absolventi, profil atď.

SOUPT prezentačná stránka Stredného Odborného Učilišťa Pôšt a Telekomunikácií v Bratislave na Hliníckej ulici č. 1

Piaristické gymnázium F. Hanáka v Prievidzi stránka školy

Gymnázium sv. Františka z Assisi učitelia, študenti, prijímacie škúšky, fotogaléria, atď.

Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš stredná ekonomická škola

4. TK SPŠ Samuela Mikovíniho - prví reštaurátori na starej baníckej v Banskej Štiavnici

Stredná priemyselná škola Komárno dejiny, hierarchia školy, študijné odbory na SPŠ, život na našej škole a dosiahnuté výsledky, študentský život

Gymnázium Ivana Bellu, Handlová osemročné gymnázium

SOUse Zlaté Moravce stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické

Informácie o štúdiu na súkromnej obchodnej akadémii a športovom gymnáziu informácie o štúdiu na súkromnej obchodnej akadémii a športovom gymnáziu

Stredné odborné učilište Športová 1326, Kysucké Nové Mesto; informácie o štúdiu, študijné a učebné odbory, nadstavbové štúdium, výrobky a služby, autoškola, atď.

Slovenské gymnázium Šahy stránky našich študentov

Obchodná akadémia a gymnázium, Veľký Meder oficiálna stránka

Spojená škola Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves organizačné zložky Stredné odborné učilište Nábytkárske, Dievčenská odborná škola a stredisko praktického vyučovania

Gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno história a profil školy

Gymnázium J.M. Hurbana ul. 17 Novembra, Čadca; navštívte domovskú stránku nášho Gymnázia

Stredná záhradnícka škola, Piešťany história školy, študijné odbory, ukážky prác záhradníkov, aranžérov a viazačov kvetín, aktivity školy, kontakt


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >