Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:5)


Gymnázium Liptovský Hrádok Hradná 23 Liptovský Hrádok; stránka Gymnázia v Liptovskom Hrádku: informácie o škole, školský časopis, školské rádio, minulosť, atď.

SOU železničné Bratislava oficiálna stránka pre SOU železničné Bratislava

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom nájdete tu množstvo informácii o škole, pripravovaných akciách, zoznamy študentov a profesorov, kontakt na vedenie školy, históriu a mnoho ďalšieho

SLŠ Liptovský Hrádok Stredná lesnícka škola Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský Hrádok

Gymnázium Dubnica nad Váhom oficiálna stránka školy, zoznam študentov a učiteľov, informácie o štúdiu, študentské aktivity, atď.

SPŠE K. Adlera Bratislava Stredná priemyselná škola elektrotechnická ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava a všetko čo s ňou súvisí

SPŠ Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11; informácie o škole: štúdium, história, aktivity, školský časopis, atď.

Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice informácie o škole, histórii a súčasnosti, žiakoch, záujmovej činnosti, prijímacích skúškach

Centrum voľného času Relax, F. Nádaždyho 2, Handlová prispieva k rozvoju záujmov a schopností detí a mládeže aj prostredníctvom príležitostnej činnosti formou podujatí a aktivít, ktoré si získali obľubu zo strany detí

Gymnázium M. R. Štefánika stránka gymnázia v Košiciach, osemročné, klasické a bilingválne francúzske gymnázium, história školy, súčasnosť, rozvrh hodín, zastupovanie, galéria, kontakt

Gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice evanjelické gymnázium v Košiciach v slovenskej i anglickej verzii online, dozviete sa aktuálne informácie z prostredia školy a ešte niečo viac

Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni oficiálna stránka školy, história školy, aktuálne informácie

Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica oficiálne stránky Obchodnej akadémie Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium Vrbové Gymnázium Vrbové - boj študentov a učiteľov proti riaditeľke Kvasničákovej, štrajk študentov

Gymnázium Opatovská 7, Košice úspechy žiakov školy, informácie o PS, zoznam učiteľov a perličky

Gymnázium Žilina stránka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline; informácie o škole, jej aktivitách a projektoch

Gymnázium Školská ulica Spišská Nová Ves všetko o našom starom gymnáziu: prijímačky, učitelia, úspechy, história, atď.

SOU internátne pre zrakovo postihnutú mládež príprava a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí a mládeže

Súkromná obchodná akadémia Prešov súkromná obchodná akadémia Petrovanská 34, Prešov; oficiálna stránka školy, informácie o škole, štúdiu, profil absolventa, aktuality, projekty, zaujímavosti, linky

Gymnázium Vranov nad Topľou stránky gymnázia


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >