Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:6)


Stredné odborné učilište potravinárske II. oficiálne www stránky SOU-Potravinárskeho II., Farského 9, 851 01 Bratislava

Združená Stredná Škola Hotelových Služieb a Obchodu Nové Zámky Stredná odborná škola zameraná na služby v cestovnom ruchu a obchode, Hotelová akadémia

Stránka 4-Bé Gymnázia v Šamoríne v rokoch 1993 - 1997 stránka 4-Bé Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamorine (1993-1997)

Stredná škola záhradnícka Združená stredná škola záhradnícka v Malinove

Súkromná základná umelecká a športová škola a gymnázium, Zvolen stránky súkromnej základnej školy so športovým a umeleckým zameraním

Združená stredná škola sklárska, Poltár na stránke je možné nájsť kontakt, učebne a študijné odbory, profily absolventov atď.

Gymnázium-Gimnázium Tornaľa oficiálna stránka gymnázia v Tornali

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka, Assisi oficiálna stránka SZŠ

Stredná poľnohospodárska škola, Žilina stránka o strednej škole

Združená stredná škola obchodu a služieb Komárno stránka školy

SPŠE Piešťany Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch, informácie o škole, projekty, študenti, možnosti štúdia

Gymnázium Karola Štúra v Modre oficiálna stránka Gymnázia Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra; história, podujatia, žiaci, učitelia, atď.

Združená stredná škola, Dr.Jánskeho 10, Žiar nad Hronom stránka školy, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti elektrotechniky, strojárstva, technickoadministratívnych činností

Spojená katolícka škola, Školská 9, Nemšová stránka Spojenej katolíckej školy - Základnej školy sv. Michala a SOŠ sv. Rafaela

SPŠ dopravná vo Zvolene oficiálna stránka školy

Hotelová akadémia, Prešov stránka školy, informácie o štúdiu, aktivitách na škole

Gymnázium J.Bosca Šaštín-Stráže 1997/2001 niečo o maturantoch v roku 2001

GIH - Horvátka, Bratislava stránka gymnázia

Spojená škola T.Ševčenka základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským

Škola dôstojníckeho dorastu v Kremnici stránky absolventov ŠDD - let. a pld. v Kremnici, ročníky 1953-1956 a 1954-1957, spomienky, fotografie, velitelia, učitelia, žiaci


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >