Stredné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Stredné školy (strana:9)


Gymnázium Nové Zámky história školy, aktivity, záujmová činnosť, atď.

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava informácie o škole, história školy, kritéria na prijímacie pohovory, atď.

Gymnázium Malacky je tu niečo o Gymnáziu a aj o Malackách; aj v AJ verzii

Materská škola, Gašpara Haina 36, Levoča vo výchovno – vzdelávacích činnostiach v materskej škole dôraz presúvame na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra. Dieťa nepreberá hotové poznatky ale získava ich vlastnou aktivitou prostredníctvom zážitkového učenia

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín domovská stránka školy, informácie o škole, prijímacie pohovory, maturity, úspechy študentov

Pedagogická a sociálna akadémia Levice Pedagogická a sociálna akadémia Levice

Gymnázium a ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava stránky cirkevného gymnázia sv vincenta de Paul a základnej školy

KGSM BB trieda 3.A stránka triedy B. Bystrického gymnázia

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov informácie pre študentov, ich rodičov, záujemcov o štúdium, študijné materiály, práce študentov

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej gymnázium je so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, podrobnejšie na domovskej stránke

Gymnázium H. Selyeho Komárno stránka školy

Stredná zdravotnícka škola Michalovce stredná škola

Súkromná obchodná akadémia, Postupimská 37, Košice Súkromná obchodná akadémia, odbor bankovníctvo, poskytuje stredoškolské vzdelávanie a pomaturitné vzdelávanie

Petrušek Martin stránka jednej triedy na slovenskom gymnáziu v Galante

Gymnázium Jura Hronca naša škola

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava stredná škola

Obchodná akadémia Lúčna 4, Lučenec stredná škola

SSUŠ - filmovej, televíznej, rozhlasovej tvorby a techniky, Košice Súkromná stredná umelecká škola ako jediná na Slovensku ponúka od školského roku 2004/2005 štúdium v oblasti obrazovej, zvukovej i slovesnej tvorby vo filme, televízii a rozhlase

Oktáva GLH, Liptovský Hrádok stránky triedy oktávy 1995-2003 Gymnázia v Liptovskom Hrádku

SPŠ strojnícka Prešov oficiálna stránka školy: zamestnanci, učebné plány, podnikanie, atď.


Zobrazená stránka: < Predošlá   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Ďalšia >