Študentské spoločnosti

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Študentské spoločnosti


Študentský domov Mladá garda Informačná stránka o všetkom dianí na študentskom domove Mladá garda.

4fun študentská spoločnosť

Tackle študentská spoločnosť Tackle, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom stromčekov štastia, darčekových krabíc a prevádzkou školského bufetu

Zoom je študentskou spoločnosťou, ktorá vznikla pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčine, v rámci projektu Aplikovaná ekonómia

Grow UP študentská spoločnosť Gymnázium Trebišovká 12 Košice

Progress š.s. študentská spoločnosť 3. O triedy Združenej strednej školy – škola podnikania – vo Dvoroch nad Žitavou

Flash študentská spoločnosť Obchodná akadémia, Nevädzova Bratislava

Freedom spol. AE, pri SOA Štúrovo, Sv. Štefana 36 študentská spoločnosť

Gorgeous š.s. študentská spoločnosť pri SPŠ Martin

Jerry š.s. študentská spoločnosť