Tai-chi chuan bojové umenia

Tai Chi škoła Tai Chi Chuan – YMAA Warszawa stránka je v poľskom jazyku

Taiji demináre a tréningy Taiji

Tai Chi cvičíme Tai Chi pre zdavie a duchovný rast

7pilierov.wz.cz systémy sebakorigovania Orientu založené na osvojovaní si umenia vchádzať do energetických stavov - stimulácia siedmych pilierov jedným smerom, bez prímesí iného stavu

Klub Wundang Žilina zaoberá sa vnútornými štýlmi Wushu/Kungfu, v súčastnosti sa venujeme hlavne Tai Ji Quan štýlu Yang a kompletnému systému Tai Gik Kuen rodiny Yeung v jeho nezmenenej podobe tak, ako ho vyučuje sifu Yang Ma Lee

Amitábha kurzy kreslenia, sebapoznania a sebaovládnutia cvičenia Tai-či a Či-kung