Technická univerzita Košice • Fakulty

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Technická univerzita Košice » Fakulty


Hutnícka fakulta TU Košice stránka fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky informácie o fakulte, štúdiu, výskume na fakulte, informačnom systéme, atď.

Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov HF TU stránka KNKaSO Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach: info, aktivity a pod.

Katedra kybernetiky a umelej inteligenicie FEI TU stránka katedry Fakulty elektrotechniky a informatiky v Košiciach

Katedra elektroenergetiky FEI TU stránka katedry Fakulty elektrotechniky a informatiky v Košiciach

Katedra fyziky FEI TU stránka katedry Fakulty elektrotechniky a informatiky v Košiciach

Katedra technológií a materiálov SJF TU stránka katedry Strojníckej fakulty v Košiciach

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove stránka fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Ekonomická fakulta stránka fakulty Technickej univerzity v Košiciach