Technická univerzita Zvolen • Katedry

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Technická univerzita Zvolen » Katedry


Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra fytológie LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra lesnej ťažby a mechanizácie LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra lesníckych stavieb a meliorácií LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra ochrany lesa a poľovníctva LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra pestovania lesa LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra prírodného prostredia LF TUZVO katedra Lesníckej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra náuky o dreve DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra obrábania dreva DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra mechanickej technológie dreva DF TUZVO Katedra mechanickej technológie dreva (KMTD)

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra podnikového hospodárstva DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie DF TUZVO katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky (KFEAM) katedra Drevárskej fakulty na TU vo Zvolene

Katedra biológie FEE TUZVO katedra Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene

Katedra aplikovanej ekológie FEE TUZVO katedra Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene

Katedra plánovania a tvorby krajiny FEE TUZVO katedra Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene

Katedra spoločenských vied FEE TUZVO katedra Fakulty ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >