Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica • Fakulty

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica » Fakulty


Až 80Tisíc značkových vecí-80% Tričká od 4 Euro.Tenisky od 9 Euro Mikiny od 7 Euro Nike, Adidas, Lonsdale.

Zvýšte návštevnosť vášho webu vďaka viditeľnej online reklame Etarget. Vyskúšajte nové moderné formáty a služby

Vpichové teplomery Veľký výber vpichových teplomerov pre kuchyne, jedálne a pod.

Video On DVD - Laco Cichovský Kameraman, fotograf -svadby, stužkové, dokumentaristika. Záznam a strih videa.

Magnetický separátor Vyrábame magnetické separátory kovov. Na mieru!

Až 80 Tisíc značkových vecí ! Tričká od 5 €, Tenisky od 9 €, Mikiny 7€ Až 200 značiek - Nike, Adidas, Lonsdale.

Fakulta humanitných vied popis

Ekonomická fakulta informácie o štúdiu, zahraničné styky, vedecká činnosť

Fakulta prírodných vied akademickí funkcionári, Akademický senát, Vedecká rada, štúdijné plány denného štúdia, dekanát, katedry

Pedadogická fakulta informácie o Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Právnická fakulta informácie o fakulte

Katedra fyziky FPV UMB stránka katedry Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Filologická fakulta stránky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra romanistiky FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB spoločensko-vedné výskumné pracovisko Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra etiky a estetiky FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra filozofických vied FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra histórie FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra hudby FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra pedagogiky a psychológie FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra rusistiky FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra výtvarných umení FHV UMB stránka katedry Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici