Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice


Čaká ťa bakalárka? Pomôžeme ti s podkladmi a napísaním bakalárskej práce.

Až 80Tisíc značkových vecí-80% Tričká od 4 Euro.Tenisky od 9 Euro Mikiny od 7 Euro Nike, Adidas, Lonsdale.

Pripomeňte sa rekamou zadarmo Výroba bannerov z vašej textovej reklamy a ich zobrazenie počas 7 dní zadarmo

Ochorenie obličiek? Pokúste sa odstrániť príčinu ochorenia. DetoxiPan je účinná úľava pre Vaše telo.

Ares - Distribúcia časopisy Distribúcia časopisov: Geografia, Barbie Kamarát, Knižná revue, Zornička a iné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika stránka UPJŠ v Košiciach

Prírodovedecká fakulta UPJŠ informácie pre uchádzačov o štúdium, vedecký výskum, zahraničné styky, atď.

Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ katedra experimentálnej fyziky KEF PF UPJŠ

Knižnica stránky Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

Lekárska fakulta UPJŠ stránka fakulty Univerzity P. J. Šafárika

Detašované pracovisko Rožňava detašované pracovisko Prirodovedeckej fakulty UPJŠ