Vedecké knižnice

SZM.sk » Veda a technika » Knižnice » Vedecké knižnice


Bermudy len za 7,99 € od 24.5.2018 v Lidli

HĽADÁTE SKVELÉHO ZUBÁRA? Zubná klinika v Bratislave, 5* recenzie Prijímame nových pacientov bez čakania

Reach a CLP legislatíva chemická legislatíva, poradenstvo chemické látky, zmesi, výrobky

Offshore spoločnosti Komplexný servis SPV struktury Bankové účty privátné bankovnictvo

Účtovný systém 3. generácie plnohodnotná - časovo obmedzená verzia teraz k použitiu zdarma

Štátna vedecká knižnica v Košiciach informácie o knižnici a poskytovaných službách, rozsahom fondu druhá najväčšia knižnica na Slovensku

SNK Martin Slovenská národná knižnica vo WEB forme

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra služby, katalógy, elektronické dokumenty, jazyková poradňa a ďalšie informácie nielen pre poľnohospodárov

Slovenská pedagogická knižnica špecializovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926

Štátna vedecká knižnica v Prešove informácie o knižnici a poskytovaných službách

SLDK Zvolen Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

Slovenská lekárska knižnica verejná vedecká špecializovaná knižnica, plní funkciu ústrednej knižnice siete lekárskych knižníc v SR, poskytuje základné a špecializované knižnično-informačné služby lekárom, zdravotníckym pracovníkom, farmaceutom, študentom vysokých a stredných škôl, ako aj širokej laickej verejnosti

SNK Martin Katalóg Slovenskej národnej knižnice prístup cez telnet, login: visitor