Verejné knižnice

SZM.sk » Veda a technika » Knižnice » Verejné knižnice


Mestská knižnica v Piešťanoch oficiálna stránka

Knižnica pre mládež, Košice knižnica v Košiciach

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave knižničné, informačné a bibliografické služby

Galantská knižnica okresná a zároveň aj mestská knižnica

Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica informačné služby, online katalóg knižničného fondu

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach profil knižnice a prehľad podujatí

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava knižnica v Rožňave

Knižnica Trebišov Verejná knižnica a jej služby. História knižnice a jej organizované akcie.

Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, Bratislava je univerzálnou verejnou knižnicou, kultúrnym, informačným a vzdelávacím pracoviskom

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce knižnično-informačné služby, on-line katalóg, Gorazd Zvonický, zdroje Internetu, prehľad podujatí, fotogaléria

Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene krajská štátna knižnica

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove.Pôsobiaca v regióne viac ako 50 rokov, vykonáva všetky výpožičné a bibliografické služby

Podduklianska knižnica výpožičky - knihy, CD, CD-Rom, periodiká, časopisy

Podduklianska knižnica vizitka

Knižnica Jána Kollára, Kremnica knižnica v Kremnici

Malokarpatská knižnica Pezinok webstránka Malokarpatskej knižnice v Pezinku

Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov regionálna knižnica, internetová kaviareň

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne mestská verejná knižnica pre mesto Trenčín a zároveň regionálna knižnica pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava

Knižnica Ružinov, Bratislava knižnica v Ružinove

Knižnica sv. Kataríny Farnosť Blumentál, Bratislava Nové Mesto

Novohradská knižnica v Lučenci informačná stránka, aktuality


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >