Vírusy.sk informačný server zaoberajúci sa problematikou počítačových vírusov, antivírusových systémov a programov a ochranou počítačových staníc-sietí pred útokmi počítačových vírusov

Microsoft s.r.o. návod pre vlastníkov OS Windows ako čo najlepšie zabezpečiť svoj počítač

Záchrana dát po víruse pomoc pri záchrane počítačového systému a obnove dát z pevného disku