názov firmy

Fructop, Ostratice

(FRUCTOP, spol. s r.o. - presný názov podľa OR)

 www stránka: popis činnosti
veľkoobchod a maloobchod ovocných stromov, poradenstvo
 adresa www stránky

 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Záhradkárske potreby 
 Poľnohospodárstvo 

 podobné firmy na internete:

Až 30 Tisíc značkových vecí ! Najlacnejšie Oblečko-Obuv-Šport potreby Až 200 značiek - Nike, Adidas, Lonsdale.

MARES potápačský výstroj ZĽAVA Masky, plutvy, neoprény, regulátory a počítače za najlepšie ceny a skladom.

LABETEX - Záhradné doplnky originálne krby, dlažba, bazénové obruby, okrasné chodníky + práca

Lacný bazenový chrlič Chrlič z nereze len za 450, -€ nerezový chrlič Akcia !

Knihy pre golfových fanúšikov Literatúra na tréning, inšpiráciu, relax KNIHYogolfe.sk - pre radosť z hry


 fakturačné údaje
Sídlo:144 Ostratice
IČO:34106022
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 15.08.1994
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti: 21 000 000 Sk
 predmet činnosti podľa obchodného registra
- distribúcia a predaj poľnohospodárskych produktov
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
- sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
- veľkoobchod s chemickými výrobkami
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
- vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
- poľnohospodárska výroba
- výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných a okrasných drevín
- výroba a následný predaj osív, zelenín, kvetín a škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín
- inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov, verejnej zelene a systémov zavlažovania
- technicko-technologické poradenstvo prre špecializované poľnohospodárske podniky
- cestná verejná nákladná doprava
- murárske práce
- výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
- výsadba a pestovanie ekologických sadov
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- spracovanie ovocia a zeleniny
- výroba a predaj ovocných a zeleninových nápojov, štiav a muštov
- výroba a predaj sušeného ovocia a ostatných ovocných výrobkov
- výroba a predaj ovocných čajov
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Skladovanie
- Baliace činnosti
- Záhradnícke služby
- Sadovnícke úpravy
- Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
- Čistiace a upratovacie práce
- Vydavateľská činnosť
- Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- Poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná a propagačná činnosť
- Zemné práce a demolácie bez použitia trhavín
- Administratívne a sekretárske služby
- Prenájom motorových vozidiel
- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
- veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
 štatutárny orgán
konatelia
  (od: 15.10.2002) 
konateľ
  (od: 09.05.1997 do: 14.10.2002) 
konatelia
  (od: 15.08.1994 do: 08.05.1997) 
Branislav Šebo - koonateľ
144
Ostratice 956 34
od: 15.07.1998
  (od: 16.06.2004) 
Ing. Miloš Šebo - konateľ
145
Ostratice 956 34
od: 15.08.1994
  (od: 16.06.2004) 
Ing. Bohdan Masaryk
153
Jalšové 922 31
do: 16.09.2002
  (od: 15.07.1998 do: 14.10.2002) 
Branislav Šebo
144
Ostratice 956 34
  (od: 15.07.1998 do: 15.06.2004) 
Ing. Branislav Šebo
Ostratice 956 34
  (od: 09.05.1997 do: 14.07.1998) 
Ing. Miloš Šebo
145
Ostratice 956 34
  (od: 15.07.1998 do: 15.06.2004) 
Ing. Pavol Žatko
145
Ostratice 956 34
  (od: 01.04.1999 do: 06.09.2001) 
Ing. Pavol Žatko
270
Rybany
  (od: 15.08.1994 do: 08.05.1997) 
 konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ. Menom spoločnosti koná samostatne konateľ. Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
 ďalšie právne skutočnosti
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1994. Stary spis: S.r.o. 1411 Dodatok č. 1 zo dňa 1.11.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1411 Notárskou zápisnicou N 40/97, NZ 39/97 zo dňa 20.03.1997 spoločník prijal dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 09.07.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy (nové úplné znenie). Valné zhromaždenie dňa 26.11.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.1. Valné zhromaždenie dňa 15. 02. 1999 schválilo prevod časti obchodných podielov /zmluvy o prevode obchodných podielov/ a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve /k úplnému zneniu/. Valné zhromaždenie dňa 7.9.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 10.12.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 25.3.2002 schválilo zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom a zmenu spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 30.4.2001. Valné zhromaždenie dňa 16.9.2002 schválilo odvolanie konateľa a zmenu spoločenskej zmluvy prijatím úplného znenia spoločenskej zmluvy (zvýšenie základného imania spoločnosti).