názov firmy

Fructop, Ostratice

(FRUCTOP, spol. s r.o. - presný názov podľa OR)

 www stránka: popis činnosti
veľkoobchod a maloobchod ovocných stromov, poradenstvo
 adresa www stránky

 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Záhradkárske potreby 
 Poľnohospodárstvo 

 podobné firmy na internete:

Najlepší darček na Vianoce? Lidl rozdáva kuchárske knihy od Paulusa a Ihnačáka.

Feng - Šuej S Feng-Šuej, starovekým čínskym umením bývania, môžete zmeniť svoj život.

Internetový Obchodný dom Predaj satelit. techniky, elektronika. Notebooky, tablety, domáce potreby.

Záhradné traktory Pre všetky druhy prác na záhrade. Špičkové motory, skvelá ergonómia.

Fissler- kuchynský riad Kvalitný riad do každej kuchyne. Široká ponuka kuchynského riadu.


 fakturačné údaje
Sídlo:144 Ostratice
IČO:34106022
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 15.08.1994
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti: 21 000 000 Sk
 predmet činnosti podľa obchodného registra
- distribúcia a predaj poľnohospodárskych produktov
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
- sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
- veľkoobchod s chemickými výrobkami
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
- vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
- poľnohospodárska výroba
- výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných a okrasných drevín
- výroba a následný predaj osív, zelenín, kvetín a škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín
- inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov, verejnej zelene a systémov zavlažovania
- technicko-technologické poradenstvo prre špecializované poľnohospodárske podniky
- cestná verejná nákladná doprava
- murárske práce
- výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
- výsadba a pestovanie ekologických sadov
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- spracovanie ovocia a zeleniny
- výroba a predaj ovocných a zeleninových nápojov, štiav a muštov
- výroba a predaj sušeného ovocia a ostatných ovocných výrobkov
- výroba a predaj ovocných čajov
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- Skladovanie
- Baliace činnosti
- Záhradnícke služby
- Sadovnícke úpravy
- Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
- Čistiace a upratovacie práce
- Vydavateľská činnosť
- Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
- Poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná a propagačná činnosť
- Zemné práce a demolácie bez použitia trhavín
- Administratívne a sekretárske služby
- Prenájom motorových vozidiel
- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
- veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
 štatutárny orgán
konatelia
  (od: 15.10.2002) 
konateľ
  (od: 09.05.1997 do: 14.10.2002) 
konatelia
  (od: 15.08.1994 do: 08.05.1997) 
Branislav Šebo - koonateľ
144
Ostratice 956 34
od: 15.07.1998
  (od: 16.06.2004) 
Ing. Miloš Šebo - konateľ
145
Ostratice 956 34
od: 15.08.1994
  (od: 16.06.2004) 
Ing. Bohdan Masaryk
153
Jalšové 922 31
do: 16.09.2002
  (od: 15.07.1998 do: 14.10.2002) 
Branislav Šebo
144
Ostratice 956 34
  (od: 15.07.1998 do: 15.06.2004) 
Ing. Branislav Šebo
Ostratice 956 34
  (od: 09.05.1997 do: 14.07.1998) 
Ing. Miloš Šebo
145
Ostratice 956 34
  (od: 15.07.1998 do: 15.06.2004) 
Ing. Pavol Žatko
145
Ostratice 956 34
  (od: 01.04.1999 do: 06.09.2001) 
Ing. Pavol Žatko
270
Rybany
  (od: 15.08.1994 do: 08.05.1997) 
 konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ. Menom spoločnosti koná samostatne konateľ. Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
 ďalšie právne skutočnosti
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1994. Stary spis: S.r.o. 1411 Dodatok č. 1 zo dňa 1.11.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1411 Notárskou zápisnicou N 40/97, NZ 39/97 zo dňa 20.03.1997 spoločník prijal dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 09.07.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy (nové úplné znenie). Valné zhromaždenie dňa 26.11.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.1. Valné zhromaždenie dňa 15. 02. 1999 schválilo prevod časti obchodných podielov /zmluvy o prevode obchodných podielov/ a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve /k úplnému zneniu/. Valné zhromaždenie dňa 7.9.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 10.12.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 25.3.2002 schválilo zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom a zmenu spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 30.4.2001. Valné zhromaždenie dňa 16.9.2002 schválilo odvolanie konateľa a zmenu spoločenskej zmluvy prijatím úplného znenia spoločenskej zmluvy (zvýšenie základného imania spoločnosti).