názov firmy

KK Company - Pivovary, s.r.o.


 www stránka: popis činnosti
prevádzka kongresového a rehabilitačno-relaxačného centra; ubytovanie, kongresy, wellness pobyty; termálne bazény, masáže a mnohé ďalšie služby
 adresa www stránky
 adresa prevádzky
Letecká 12, Sliač
Tel: 045/5441124
Emaily: hotel@hotelkaskady.sk


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Hotely 

 podobné firmy na internete:

Slovenské hory a vrchoviny Ubytovanie na horách: chaty, hotely, penzióny. Last minute, počasie, sneh.

Flower Design Koťice Skvelå výzdoba, dekoråcie, aranŞmåny pre svadby, plesy, pårty a inÊ udalosti.

PrenajĂ­mate obchod. priestory? MĂĄte na prenĂĄjom kancelĂĄriu, sklad, obchod, alebo budovu?

Predaj baristických pomôcok, latte art pomôcok, odrodovej kåvy, profesionålnych kåvovarov.

Vyliečil vybočený palec Lekár na seba vyskúšal jednoduchý trik. Nemohol uveriť! Po 12 dňoch...


 fakturačné údaje
Sídlo:Matuškova 49, Vlkanová
IČO:31577601
DIČ:SK2020459914
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 30.12.1992
Právna forma: Spoločnos s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti: 366 566 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- výroba piva a sladu
- stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
- výroba nealkoholických nápojov
- výroba krmív
- obchodná a sprostredkovatežská činnos so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie
- plnenie (stáčanie) nápojov do plechovíc
- poskytovanie zberových služieb pre požnohospodársku prvovýrobu
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi: požnohospodárske produkty a požnohospodárske plodiny
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti: požnohospodárske produkty a požnohospodárske plodiny
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- masérske služby - klasická a športová masáž
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- pohostinská činnos
- zmenárenská činnos - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu
- cestná nákladná doprava
- pohostinské služby
 štatutárny orgán
konatelia
  (od: 30.12.1992) 
Karol Konárik
Mlynská 5287/67
Banská Bystrica-Skubín
od: 18.01.1999
  (od: 29.11.2002) 
Ing. Katarína Malová
Mlynská 5287/67
Banská Bystrica 974 01
od: 01.04.2004
  (od: 04.05.2004) 
Ing. Karol Jaroš
Zvolenská 16/24
Martin
  (od: 12.02.1997 do: 18.04.2000) 
Karol Konárik
Mlynská 5287/67
Banská Bystrica-Skubín
  (od: 19.03.1999 do: 28.11.2002) 
Karol Konárik
Mlynská 67
Banská Bystrica
  (od: 30.12.1992 do: 08.12.1993) 
Karol Konárik
Mlynská 67
Banská Bystrica
  (od: 09.12.1993 do: 28.11.1995) 
Ing. źubomír Lehoan
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (od: 30.12.1992 do: 08.12.1993) 
Ing. źubomír Lehoan
Mlynská 83
Banská Bystrica
  (od: 09.12.1993 do: 18.04.2000) 
Ing. Stanislav Líška
Radvanská 5
Banská Bystrica
  (od: 19.04.2000 do: 28.11.2002) 
Ing. Stanislav Líška
Radvanská 5
Banská Bystrica
od: 27.03.2000
  (od: 29.11.2002 do: 03.05.2004) 
Ing. Stanislav Líška
Radvanská 5
Banská Bystrica
od: 27.03.2000 do: 31.03.2004
  (od: 04.05.2004 do: 03.05.2004) 
JUDr. Ján Mesiarik CSc.
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (od: 29.11.1995 do: 18.04.2000) 
 konanie menom spoločnosti
Spoločnos zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
 ďalšie právne skutočnosti
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená zakladacou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č.NZ367/92 zo dňa 18.12.1992 podža § 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2793 . Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 15.4.1993, bol schválený Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.ll.l993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.10.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k zakladatežskej listine. . Valné zhromaždenie konané dňa 2.4.1996, schválilo Dodatok č. 4 k zakladatežskej listine. . Zapisuje sa Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve schválený Valným zhromaždením zo dňa 20.01.1997. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, zo dňa 20.06.1998, v Dodatku č. 6, v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.1.1999 a Dodatok č.6. . Na valnom zhromaždení dňa 27.3.2000 bol schválený Dodatok č. 7 k zakladacej listine. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.2.2001 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti KK Company - Pivovary, s.r.o. so sídlom Vlkanová, Matuškova 49, so spoločnosou PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. IČO: 31637671, so sídlom Vlkanová, Matuškova 49 ku dňu 1.4.2001. Valné zhromaždenie konané dňa 3.8.2001 schválilo dodatok č. 8 k zakladatežskej listine. Zapisuje sa úplné znenie zakl. listiny zo dňa 22.11.2002. Valné zhromaždenie dňa 17.1.2003 schválilo Dodatok č. 9 k zakladatežskej listine spoločnosti.