názov firmy

źudová banka

(źUDOVÁ BANKA, a.s. Bratislava, pobočka Trenčín - odštepný závod - presný názov podža OR)

 www stránka: popis činnosti
Volksbank - dôvera, ktorá zaväzuje
 adresa www stránky
 adresy prevádzok
Vysoká 9, Bratislava
Tel: 02/59651111
Fax: 02/54412453

Hlavná 977/14, Galanta
Tel: 031/7802174
Fax: 031/7802355

Záhradnícka 15, Komárno
Tel: 035/7900010
Fax: 035/7900015

Fraňa Mojtu 8, Nitra
Tel: 037/6550360
Fax: 037/6550369

Bank Shop-BAUMAX
Chrenovská ulica 26, Nitra
Tel: 037/6557661
Fax: 037/6557663

Hlavná 6/53, Šaža
Tel: 031/7707181-3
Fax: 031/7707180

Nám. źudovíta Štúra 16, Trenčín
Tel: 032/7441938
Fax: 032/7441935

Námestie Slobody 13, Piešany
Tel: 033/7970000-4
Fax: 033/7970005

M. R. Štefánika 45, Nové Zámky
Tel: 035/6911330
Fax: 035/6911335

Poštová 2, Dunajská Streda
Tel: 031/5902700
Fax: 031/5902705

Paulínska 2, Trnava
Tel: 033/5903826
Fax: 033/5903 850

Námestie hrdinov 7-8, Levice

Sasinkova 1/A, Malacky
Tel: 034/79751111
Fax: 034/79751115

Dolná 27, Banská Bystrica
Tel: 048/4712111
Fax: 048/4712130

Nám. Artézskych prameňov 4, Lučenec
Tel: 047/4316111
Fax: 047/4330566

Mostová 16, Ružomberok
Tel: 044/4314111
Fax: 044/4314130

Národná 28, Žilina
Tel: 041/5626293
Fax: 041/5626319

Francisciho 6, Martin
Tel: 043/4213906
Fax: 043/4213905

Námestie Osloboditežov 75, Liptovský Mikuláš
Tel: 044/5474952
Fax: 044/5474955

Hlavná 108, Košice
Tel: 055/7206511
Fax: 055/7206515

Mlynská 29, Košice
Tel: 055/7204211
Fax: 055/7204240

Nám. sv. Egídia 124, Poprad
Tel: 052/7722910
Fax: 052/7723215

Hlavná 45, Prešov
Tel: 051/7580555
Fax: 051/7580530


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Banky a bankové inštitúcie 

 podobné firmy na internete:

Spustili sme najväčší výpredaj O - 80% lacnejší !Využi to ! Nike, Puma. Tričká od 5€€, Tenisky 9€€-34tisíc vecí!

Štýlové dámske dreváky Vynikajúca kvalita, bezkonkurenčné ceny. Široký výber na Slovensku.

Máte niečo na prenájom? Máte čo požičať? Tak dajte o sebe vedieť a inzerujte zadarmo.

Odstråňte jedy z organizmu ktorÊ spôsobujú alergie, zåvaŞnÊ ochorenia a zdravotnÊ problÊmy.

Peniaze výhodne pre manželov Pôžička so zvýhodneným úrokom do 10000 € Rýchlo, pohodlne a bez poplatkov.


 fakturačné údaje
Sídlo:Vysoká 9, Bratislava
IČO:17321123
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 30.04.1999
Právna forma: Organizačná zložka podniku
Základné imanie spoločnosti: 200 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- finančný prenájom /finančný leasing/
- platobný styk a zúčtovanie
- vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
- poskytovanie záruk
- otváranie akreditívov
- obstarávanie inkasa
- finančné maklérstvo
- poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
- obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /porfolio management/
- zmenárenská činnos /nákup devízových prostreidkov/
- poskytovanie bankových informácií
- prenájom bezpečnostných schránok
- prijímanie vkladov
- účas na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
- uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
- výkon funkcie depozitára podža osobitného predpisu
- poskytovanie úverov
- obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditežnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami
- investovanie do cenných papierov na vlastný účet
 štatutárny orgán
vedúci podniku (org. zložky podniku)
  (od: 30.04.1999) 
Ing. Stanislav Jakubík
Clementisova 4
Trenčín
  (od: 30.04.1999 do: 26.10.2004) 
 konanie menom spoločnosti
Vo veciach organizačnej zložky koná jej vedúci.
 ďalšie právne skutočnosti
Organizačná zložka bola vytvorená rozhodnutím zakladateža podža § 21 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.