názov firmy

Makyta a.s. Púchov

(MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s. - presný názov podľa OR)

 www stránka: popis činnosti
výroba oblečenia
 adresa www stránky

 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Odevy 

 podobné firmy na internete:

Akcia ALOE 99% Regenerácia, očista a zázračne účinky. Top kvalita - ocenená zlatou medailou

Lôžkoviny výpredaj Posteľné obliečky, prikrývky, obrusy. Bezkonkurenčné ceny - výpredaj!

Ako prať oblečenie s membránou Jedinečný prací prostriedok na špeciálne športové oblečenie za super cenu

Veľkosklad - Návliečky, s.r.o. Veľkosklad, návliečky, obliečky, uteráky osušky, kvalitné posteľné plachty.

Super kvalitné trička - potlač Fantastická kvalita: viskóza s elastanom Nová veľká kolekcia z talianskeho úpletu


 fakturačné údaje
Sídlo:predajňa Makyta, a.s.,Tyršova 8, Ostrava
IČO:31599168
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 24.01.1994
Právna forma: Akciová spoločnosť
Základné imanie spoločnosti: 12 000 000 Sk
 predmet činnosti podľa obchodného registra
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
 štatutárny orgán
predstavenstvo
  (od: 28.01.2000) 
predstavenstvo
  (od: 18.05.1994 do: 27.01.2000) 
predstavenstvo
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Ivan Dlugoš - člen predstavenstva
S. Bíroša 375/10
Bytča 014 01
od: 20.05.2005
  (od: 23.07.2005) 
Ing. Miroslav Macák - člen predstavenstva
Dr. Clementisa 997/7
Beluša 018 61
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
Ing. Roman Riziky - člen
Dedovec 1779
Považská Bystrica
od: 25.03.2003
  (od: 12.05.2004) 
Ing. Marián Vidoman - predseda predstavenstva
F. Urbánka 800/7
Púchov 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
Miroslav Žiak - člen predstavenstva
Mudroňova 1667/5
Púchov 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
František Brehovský - člen
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce
  (od: 01.03.1999 do: 11.08.2004) 
František Brehovský - člen predstavenstva
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004 do: 22.07.2005) 
František Brehovský - člen predstavenstva
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce 020 01
od: 21.05.2002 do: 20.05.2005
  (od: 23.07.2005 do: 22.07.2005) 
Dušan Dudík - člen
ČSČK 20/66
Námestovo
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Dušan Dudík - člen
ČSČK 20/66
Námestovo
  (od: 18.05.1994 do: 28.02.1999) 
Ing. Miroslav Macák - člen
Clementisova 997/7
Beluša
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Miroslav Macák - člen
Dr. Clementisa 997/7
Beluša
  (od: 18.05.1994 do: 11.08.2004) 
Ing. Anna Strečková - člen
Záhumenská 682
Ilava
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ján Šťastný - člen
442
Vrtižer
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ján Šťastný - člen
442
Vrtižer
  (od: 18.05.1994 do: 11.03.2001) 
Ing. Marián Vidoman - Predseda
1.mája 1160/36
Púchov
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Marián Vidoman - predseda
F. Urbánka 800/7
Púchov
  (od: 18.05.1994 do: 11.08.2004) 
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Mojmírova 1163/3
Púchov
  (od: 18.05.1994 do: 11.05.2004) 
Miroslav Žiak - člen
Mudroňova 1667/5
Púchov
  (od: 12.03.2001 do: 11.08.2004) 
 konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva, alebo prokurista spoločnosti, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva, alebo prokurista spoločnosti, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Vedúci odštepného závodu je oprávnený konať a podpisovať menom MAKYTA, a.s. vo všetkých úkonoch týkajúcich sa predajne MAKYTA, a.s. - predajňa Ostrava. Podpisovať za spoločnosť a konať v jej mene sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov pred- stavenstva spolu.
 ďalšie právne skutočnosti
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 609 Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1996 bola založená zmena stanov Stary spis: Sa 609 Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 154/97, NZ 153/97 zo dňa 10.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov. Valné zhromaždenie dňa 18. 06. 1998 /notárska zápisnica N 214/98, NZ 220/98/ rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1993 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s § 164 Obch. zák. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 190/99, Nz 183/99 zo dňa 20.5.1999) rozhodlo o zmene orgánov. Predstavenstvo spoločnosti na zasadnutí dňa 25.3.1999 schválilo predaj časti podniku. Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 1.4.1999. Doplnok č. 1 k notárskej zápisnici N 154/97, Nz 380/99 zo dňa 6.10.1999. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 193/00, NZ 198/00 zo dňa 16.5.2000) schválilo zmenu stanov a orgánov a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 22.5.2001 (notárska zápisnica N 199/01, NZ 176/2001 zo dňa 22.5.2001 schválilo zlúčenie s obch. spol. ZAMA, s.r.o., so sídlom 1. mája 882/46, 020 01 Púchov, IČO 36 305 391 a prevzatie jej majetku, pohľadávok a záväzkov ako je univerzálny právny nástupca. Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 13.7.2001. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 237/02, NZ 214/02 zo dňa 21.05.2002) schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti, zmenu stanov a zakladateľskej listiny. V dôsledku zlúčenia spoločnosť je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti UNIONTEX, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 20, 911 40 Trenčín, IČO: 34 117 563