názov firmy

Makyta a.s. Púchov

(MAKYTA, akciová spoločnos, skrátene MAKYTA a.s. - presný názov podža OR)

 www stránka: popis činnosti
výroba oblečenia
 adresa www stránky

 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Odevy 

 podobné firmy na internete:

DESIGUAL Jeseň 2015 Novå kolekcia je uŞ na sklade. Autorizovaný eshop, doprava Zdarma.

Až 80Tisíc značkových vecí-80% Tričká od 4 Euro.Tenisky od 9 Euro Mikiny od 7 Euro Nike, Adidas, Lonsdale.

Epilácia laserom pre každého Počas jesene 2015 s cenami ktoré sú dostupné aj pre Vás (podpazušie 35 eur)

Akcia ALOE 99% Regenerácia, očista a zázračne účinky. Top kvalita - ocenená zlatou medailou

ChovateĞskÊ potreby - Zoofast 100% spokojnosż alebo vråtenie peňazí. Viac ako 15000 produktov online.


 fakturačné údaje
Sídlo:predajňa Makyta, a.s.,Tyršova 8, Ostrava
IČO:31599168
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 24.01.1994
Právna forma: Akciová spoločnos
Základné imanie spoločnosti: 12 000 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
 štatutárny orgán
predstavenstvo
  (od: 28.01.2000) 
predstavenstvo
  (od: 18.05.1994 do: 27.01.2000) 
predstavenstvo
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Ivan Dlugoš - člen predstavenstva
S. Bíroša 375/10
Bytča 014 01
od: 20.05.2005
  (od: 23.07.2005) 
Ing. Miroslav Macák - člen predstavenstva
Dr. Clementisa 997/7
Beluša 018 61
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
Ing. Roman Riziky - člen
Dedovec 1779
Považská Bystrica
od: 25.03.2003
  (od: 12.05.2004) 
Ing. Marián Vidoman - predseda predstavenstva
F. Urbánka 800/7
Púchov 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
Miroslav Žiak - člen predstavenstva
Mudroňova 1667/5
Púchov 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004) 
František Brehovský - člen
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce
  (od: 01.03.1999 do: 11.08.2004) 
František Brehovský - člen predstavenstva
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce 020 01
od: 21.05.2002
  (od: 12.08.2004 do: 22.07.2005) 
František Brehovský - člen predstavenstva
J. Palkoviča 98/33
Dolné Kočkovce 020 01
od: 21.05.2002 do: 20.05.2005
  (od: 23.07.2005 do: 22.07.2005) 
Dušan Dudík - člen
ČSČK 20/66
Námestovo
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Dušan Dudík - člen
ČSČK 20/66
Námestovo
  (od: 18.05.1994 do: 28.02.1999) 
Ing. Miroslav Macák - člen
Clementisova 997/7
Beluša
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Miroslav Macák - člen
Dr. Clementisa 997/7
Beluša
  (od: 18.05.1994 do: 11.08.2004) 
Ing. Anna Strečková - člen
Záhumenská 682
Ilava
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ján Šastný - člen
442
Vrtižer
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ján Šastný - člen
442
Vrtižer
  (od: 18.05.1994 do: 11.03.2001) 
Ing. Marián Vidoman - Predseda
1.mája 1160/36
Púchov
  (od: 24.01.1994 do: 17.05.1994) 
Ing. Marián Vidoman - predseda
F. Urbánka 800/7
Púchov
  (od: 18.05.1994 do: 11.08.2004) 
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Mojmírova 1163/3
Púchov
  (od: 18.05.1994 do: 11.05.2004) 
Miroslav Žiak - člen
Mudroňova 1667/5
Púchov
  (od: 12.03.2001 do: 11.08.2004) 
 konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnos sú oprávnení podpisova všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnos podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva, alebo prokurista spoločnosti, pokiaž právny predpis neustanovuje inak. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnos sú oprávnení podpisova všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnos podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva, alebo prokurista spoločnosti, pokiaž právny predpis neustanovuje inak. Vedúci odštepného závodu je oprávnený kona a podpisova menom MAKYTA, a.s. vo všetkých úkonoch týkajúcich sa predajne MAKYTA, a.s. - predajňa Ostrava. Podpisova za spoločnos a kona v jej mene sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov pred- stavenstva spolu.
 ďalšie právne skutočnosti
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 609 Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1996 bola založená zmena stanov Stary spis: Sa 609 Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 154/97, NZ 153/97 zo dňa 10.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov. Valné zhromaždenie dňa 18. 06. 1998 /notárska zápisnica N 214/98, NZ 220/98/ rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti. Spoločnos bola založená zakladatežskou zmluvou zo dňa 13.12.1993 rozhodnutím zakladateža podža § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., v súlade s § 164 Obch. zák. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 190/99, Nz 183/99 zo dňa 20.5.1999) rozhodlo o zmene orgánov. Predstavenstvo spoločnosti na zasadnutí dňa 25.3.1999 schválilo predaj časti podniku. Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 1.4.1999. Doplnok č. 1 k notárskej zápisnici N 154/97, Nz 380/99 zo dňa 6.10.1999. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 193/00, NZ 198/00 zo dňa 16.5.2000) schválilo zmenu stanov a orgánov a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 22.5.2001 (notárska zápisnica N 199/01, NZ 176/2001 zo dňa 22.5.2001 schválilo zlúčenie s obch. spol. ZAMA, s.r.o., so sídlom 1. mája 882/46, 020 01 Púchov, IČO 36 305 391 a prevzatie jej majetku, pohžadávok a záväzkov ako je univerzálny právny nástupca. Zmluva o zlúčení spoločností zo dňa 13.7.2001. Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 237/02, NZ 214/02 zo dňa 21.05.2002) schválilo zmeny v orgánoch spoločnosti, zmenu stanov a zakladatežskej listiny. V dôsledku zlúčenia spoločnos je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti UNIONTEX, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavova 20, 911 40 Trenčín, IČO: 34 117 563