názov firmy

SAD - Košická dopravná spoločnos, a. s.

(eurobus, a.s. - presný názov podža OR)

 www stránka: popis činnosti
"eurobus - medzinárodné linky po Európe, vnútroštátna, zájazdová svadby, kultúrne podujatia/, prímestská doprava; hotel Eurobus"
 adresa www stránky
 adresa prevádzky
Staničné námestie 9, Košice
Tel: 055/6251619
Emaily: informatika@sad-kds.sk


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Autobusová doprava 
 Autobusy 

 podobné firmy na internete:

Najlacnejťí chovateĞský eshop 100% spokojnosż alebo vråtenie peňazí. Viac ako 15000 produktov online.

Originálne darčeky pre mužov a ženy Doprava a dobierka zdarma

LuxusnÊ umývadlå-liaty mramor! MARMY umývadlå a vane za super ceny! SHOWROOM nåjdete na Vajnorskej 140. v BA

Kuriérska služba B.K.S. Expres Expresná preprava zásielok v Bratislave. Doručovanie aj v rámci SR a EÚ.

Spustili sme najväčší výpredaj O - 80% lacnejší !Využi to ! Nike, Puma. Tričká od 5€€, Tenisky 9€€-34tisíc vecí!


 fakturačné údaje
Sídlo:Staničné námestie 9, Košice
IČO:36211079
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 01.01.2002
Právna forma: Akciová spoločnos
Základné imanie spoločnosti: 520 818 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava
- nepravidelná autobusová doprava
- neverejná cestná osobná doprava-poskytovanie dopravných služieb formou nepravidelnej neverejnej osobnej dopravy
- opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
- záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
- vulkanizácia, pneuservisná činnos, regenerácia pneumatík
- čalúnnictvo a výroba bytových doplnkov
- kovoobrábanie
- zámočníctvo
- nájom hnutežných vecí, motorových vozidiel
- nájom nehnutežností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software
- montហa opravy kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- inžinierska činnos vo výstavbe a ochrane životného prostredia
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- odborné prehliadky a odborné skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- reklamná a propagačná činnos
- kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebitežovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovatežom živností (vežkoobchod) v odbore: náhradné diely k motorovým vozidlám, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál (mimo jedov a zvl᚝ nebezpečných jedov), stavebný materiál, hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
- ubytovacie služby v rozsahu vožných živností
- zmenáreň
- pohostinská činnos
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- účtovné poradenstvo
- emisné kontroly
- administratívny servis medzinárodnej pravidelnej dopravy
- informačná činnos
- záručný a pozáručný servis výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
- nákup a predaj pohonných hmôt a ropných produktov
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- faktoring
- vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický, nemecký jazyk
- masérske služby
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poradenské služby v oblasti psychológie
- vnútroštátna taxislužba
- sprostredkovanie obchodu, výroby v rozsahu vožných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitežovi (maloobchod) v rozsahu vožnej živnosti
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti (vežkoobchod) v rozsahu vožnej živnosti
- technik požiarnej ochrany
- bezpečnostný technik
- prekladatežské a tlmočnícke služby
- požičiavanie motorových vozidiel
- komisionálny nákup a predaj
- verejná cestná hromadná nepravidelná osobná doprava
- verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava
- neverejná cestná osobná doprava
- opravy motorových vozidiel a motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
- záručné prehliadky a servis motorových vozidiel
- vulkanizácia, pneuservisná činnos, regenerácia pneumatík
- stanica technickej kontroly
- čalúnnictvo a výroba bytových doplnkov
- kovoobrábanie
- zámočníctvo
- nájom hnutežných a nehnutežných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel
- automatizované spracovanie údajov, poskytovanie software
- montហa opravy kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
- poradenské služby v oblasti psychológie
- vyučovanie vedenia motorových vozidiel
- inžinierska činnos vo výstavbe a ochrana životného prostredia
- stavitež - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
- revízie elektrických zariadení
- reklamná a propagačná činnos
- obchodná činnos v odbore: náhradné diely k motorovým vozidlám, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie
- ubytovacie služby
- zmenáreň
- pohostinská činnos
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- účtovné poradenstvo
- emisné kontroly
- administratívny servis medzinárodnej pravidelnej dopravy
- informačný administratívny servis nepravidelnej osobnej dopravy
- záručný a pozáručný servis firmy WEBASTO
- nákup a predaj pohonných hmôt a ropných produktov
 štatutárny orgán
predstavenstvo
  (od: 03.02.2003) 
predstavenstvo
  (od: 18.12.2001 do: 02.02.2003) 
Ing. źubomír Gerši
Spišská 3347/2
Spišská Nová Ves 052 01
od: 01.01.2002
  (od: 31.05.2005) 
Ing. Martin Sojka
Čordákova 46
Košice 040 11
od: 12.12.2002
  (od: 09.04.2003) 
Ing. Štefan Gajdoš
Pajorova 1161/2
Košice 040 01
od: 12.12.2002
  (od: 31.05.2005) 
Dpt. Ladislav Čupka
Trebišovská 2
Košice 040 11
  (od: 18.12.2001 do: 27.02.2003) 
Dpt. Ladislav Čupka
Trebišovská 2
Košice 040 11
od: 01.01.2002 do: 11.12.2002
  (od: 28.02.2003 do: 08.04.2003) 
Ing. Štefan Gajdoš
Československej armády 7
Košice 040 01
od: 12.12.2002
  (od: 09.04.2003 do: 30.05.2005) 
Ing. źubomír Gerši
Kollárova 12/31
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 18.12.2001 do: 27.02.2003) 
Ing. źubomír Gerši
Kollárova 12/31
Spišská Nová Ves 052 01
od: 01.01.2002
  (od: 28.02.2003 do: 30.05.2005) 
Ing. Ján Štofančík
Jabloňová 10
Košice - Šaca 040 15
  (od: 18.12.2001 do: 27.02.2003) 
Ing. Ján Štofančík
Jabloňová 10
Košice - Šaca 040 15
od: 01.01.2002 do: 11.12.2002
  (od: 28.02.2003 do: 08.04.2003) 
 konanie menom spoločnosti
Kona v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisova všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnos podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. Kona v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisova traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis. Kona v mene spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnos zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnos sú oprávnený podpisova všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnos podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaž právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnos sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
 ďalšie právne skutočnosti
Akciová spoločnos bola založená rozhodnutím zakladateža (Fond národného majetku Slovenskej republiky) vo forme notárskej zápisnice č. N 1015/2001, Nz 995/2001 zo dňa 13.12.2001 a zakladatežskou listinou zo dňa 13.12.2001 podža zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení a zák. č. 92/1991 Zb. v platnom znení v súlade s rozhodnutím č. 778 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnos, štátny podnik. Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnos, akciová spoločnos preberá všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnos, štátny podnik, IČO: 31 710 310 zrušeného bez likvidácie na základe rozhodnutia MDP a T SR č. 99 z 5.12.2001. Zmena stanov. Notárska zápisnica N 472/2002, NZ 467/2002 zo dňa 6.6.2002. Zmena stanov a.s. zo dňa 14.8.2002. Zmena stanov a.s. zo dňa 14.8.2002. Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 2/2003, Nz 278/2003 zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie MVZ o zvýšení základného imania zo dňa 4.4.2003. Zmena stanov a.s. zo dňa 30.5.2003. Zmena stanov zo dňa 7.11.2003.