názov firmy

Sociálna poisťovňa


 www stránka: popis činnosti
základné nemocenské a dôchodkové poistenie občanov
 adresa www stránky
 adresy prevádzok
Ul. 29 augusta 8 a 10, Bratislava
Tel: 02/59248111, 59248112
Emaily: podatelna@socpoist.sk

Záhradnícka 31, Bratislava
Tel: 02/50262111
Fax: 02/55561637
Emaily: bratislava.mesto@socpoist.sk

Lazaretska 25, Bratislava
Tel: 02/59314111
Fax: 02/52962879
Emaily: bratislavaokolie@socpoist.sk

Galantská cesta 693/5, Dunajská Streda
Tel: 031/5516141
Fax: 031/5516134
Emaily: dunajstreda@socpoist.sk

Z.Kodalya 1629/48, Galanta
Tel: 031/7806161-5
Fax: 031/7806167
Emaily: galanta@socpoist.sk

Podzámska 16, Hlohovec
Tel: 033/7422535, 7424865, 7423828
Fax: 033/7422535

SNP 32, Holíč
Tel: 034/6682201, 6682303
Fax: 034/6682303
Emaily: holic@socpoist.sk

M.R.Štefánika 513/37, Myjava
Tel: 034/6215285, 6215286, 6215287
Fax: 034/6215285
Emaily: myjava@socpoist.sk

Komenského 12, Piešťany
Tel: 033/7625012, 7721301, 7627350
Fax: 033/7625012

Hollého 1219, Senica
Tel: 034/6512921
Fax: 034/6515795
Emaily: senica@socpoist.sk

I. Krasku 2464/38, Sereď

V. Clementisa 24/A, Trnava
Tel: 033/5935111
Fax: 033/5501404
Emaily: sekretariatTT@socpoist.sk

Nemocničná 1, Šaľa
Tel: 031/7716595, 7708643, 7708642, 7716586

Partizánska 149/1, Dubnica nad Váhom
Tel: 042/4422192, 4422 204
Fax: 042/4428007

Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
Tel: 032/7712 095, 7712 796, 7718160

Kukučínova 208/23, Považská Bystrica
Tel: 042/4378611
Emaily: povazskabystrica@socpoist.sk

Matice slovenskej 10, Prievidza
Tel: 046/5192884
Fax: 046/5425981
Emaily: prievidza@socpoist.sk

Royova 1048, Púchov
Tel: 042/4631108
Fax: 042/4631108

Jilemnického 3760, Trenčín
Tel: 032/6512111
Fax: 032/6512524
Emaily: trencin@socpoist.sk

A. Hlinku 21, Bánovce nad Bebravou
Tel: 038/7601959
Fax: 038/7603708

Petöfiho 7, Komárno
Tel: 035/7907111
Fax: 035/7907401
Emaily: komarno@socpoist.sk

Sv. Michala 4, Levice
Tel: 036/6228123
Fax: 036/6312854
Emaily: levice@socpoist.sk

Slančíkovej 3, Nitra
Tel: 037/6921200
Fax: 037/6533843
Emaily: nitra.@socpoist.sk

Gy. Széchényiho 10, Nové Zámky
Tel: 035/6401552
Emaily: novezamky@socpoist.sk

Jesenského 230, Partizánske
Tel: 038/7492277

Nám. M. R. Štefánika 2269/18, Topoľčany
Tel: 038/5326005
Fax: 038/5321033
Emaily: topolcany@socpoist.sk

Duklianská 2A, Zlaté Moravce
Tel: 037/6321219
Fax: 037/6322362

Hlavné námestie 1, Šahy
Tel: 036/7411761

Jesenského 85, Štúrovo
Tel: 036/7565175
Fax: 035/6401553

Komenského 8, Želiezovce
Tel: 036/7713102

M. Rázusa 749/5, Bytča

Aleja slobody 1878, Dolný Kubín
Tel: 043/5815104
Fax: 043/5862945
Emaily: dolnykubin@socpoist.sk

Štúrova 34, Liptovský Mikuláš
Tel: 044/5522050
Fax: 044/5526435
Emaily: liptmikulas@socpoist.sk

Nám. SNP 4, Martin
Tel: 043/4237551
Fax: 043/4230050
Emaily: martin@socpoist.sk

Podhora 9, Ružomberok
Tel: 044/4320290

Nám. Ľ. Štúra 5, Žilina
Tel: 041/7056111, 5521859, 5521858
Fax: 041/7056170
Emaily: zilina@socpoist.sk

Štúrova 2078, Čadca
Tel: 041/4323009
Fax: 041/4331910
Emaily: cadca@socpoist.sk

Kapitulská 27, Banská Bystrica
Tel: 048/4355111
Fax: 048/4155708
Emaily: sekretariatbb@socpoist.sk

Pletiarska 1, Banská Štiavnica
Tel: 045/6921418

Boženy Němcovej 2-4, Brezno
Tel: 048/6713835

Štúrova 848, Detva
Tel: 045/5458797

Prostredná 21/272, Krupina
Tel: 045/5512496

Dr. Vodu 6, Lučenec
Tel: 047/4321742
Fax: 047/4322087
Emaily: lucenec@socpoist.sk

Hviezdoslavova 3, Rimavská Sobota
Tel: 047/5622401
Fax: 047/5624411
Emaily: rimsobota@socpoist.sk

Ul. SNP 28, Veľký Krtíš
Tel: 047/4831542
Fax: 047/4830524
Emaily: velkykrtis@socpoist.sk

Š. Moyzesa 1369/52, Zvolen
Tel: 045/5335270
Fax: 045/5326392
Emaily: zvolen@socpoist.sk

Bystrická 53, Žarnovica
Tel: 045/6813952

Sládkovičova 17, Žiar nad Hronom
Tel: 045/6723598
Fax: 045/6725060
Emaily: sekretariatzh@socpoist.sk

Hurbanova 6, Bardejov
Tel: 054/4860111
Fax: 054/4748320
Emaily: bardejov@socpoist.sk

Duklianska 75, Giraltovce

Sokolovská 2, Humenné
Tel: 057/7720464
Fax: 057/7755539
Emaily: humenne@socpoist.sk

Mučeníkov 4, Kežmarok
Tel: 052/4524246
Fax: 052/4524247

Mierová 326/4, Medzilaborce

1. Mája 4053/24, Poprad
Tel: 052/7874111
Fax: 052/7874297
Emaily: poprad@socpoist.sk

Masarykova 1, Prešov
Tel: 051/7568111
Fax: 051/7568350
Emaily: presov@socpoist.sk

Ul. SNP 1, Sabinov
Tel: 051/4891076, 4521019

Partizánska 1057, Snina
Tel: 057/7625951
Fax: 057/7625951

Budovateľská 42/535, Stará Ľubovňa
Tel: 052/4323928
Fax: 052/4323362
Emaily: staralubovna@socpoist.sk

Športová 2, Stropkov
Tel: 054/7424807

Sov. hrdinov 21, Svidník
Tel: 054/7522749
Fax: 054/7523359
Emaily: svidnik@socpoist.sk

Rázusova 128, Vranov nad Topľou
Tel: 057/4861411
Fax: 057/4464002
Emaily: vranovnt@socpoist.sk

Banícke nám. 99, Gelnica
Tel: 053/4821793

Festivalové nám. 1, Košice
Tel: 055/7264111
Fax: 055/6224403
Emaily: kosice@socpoist.sk

Košice-okolie
Trieda SNP 61, Košice
Tel: 055/6439182
Fax: 055/6440183
Emaily: kosiceokolie@socpoist.sk

Hlavná 68, Kráľovský Chlmec
Tel: 056/6321864

Nám. Majstra Pavla 54, Levoča
Tel: 053/4699080-2

Špitálska 20, Michalovce
Tel: 056/6432631
Fax: 056/6423836
Emaily: michalovce@socpoist.sk

Hviezdoslavova 32, Moldava nad Bodvou
Tel: 055/4602309

SOU G. Viesta 6, Revúca
Tel: 058/4422747, 4424035

Štítnická 12, Rožňava
Tel: 058/7322742
Fax: 058/7326385
Emaily: roznava@socpoist.sk

Michalská 2, Sobrance
Tel: 056/6524069

Elektrárenská 10, Spišská Nová Ves
Tel: 053/4423388
Fax: 053/4425591
Emaily: spisskanv@socpoist.sk

M. R. Štefánika 178, Trebišov
Tel: 056/6726360
Fax: 056/6726936
Emaily: trebisov@socpoist.sk

Sídlisko P.O.H. blok 66, Veľké Kapušany
Tel: 056/6384368


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Zdravotné poisťovne 

 podobné firmy na internete:

 fakturačné údaje
Sídlo:Ul. 29 augusta 8 a 10, Bratislava
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Žiadne ďalšie údaje nie sú dostupné.