názov firmy

Študentský servis, spol. s r.o., Košice


 www stránka: popis činnosti
operatívna dodávka brigádnikov a pracovných činností, dodávka brigádnikov na odborné práce, dodávka personálnych a mzdových služieb
 adresa www stránky
 adresy prevádzok
Jedlíkova 5, Košice
Tel: 055/6442100, 6428515, 0903 644421, 0905 744995
Fax: 055/6442100, 6428515
Emaily: kosice@studentservis.sk

Kosice pre brigady na Morave:
Krivá 23, Košice
Tel: 055/6806242, 0905 744996, 0911 744996
Fax: 055/6806242
Emaily: kosice2@studentservis.sk

Staré Grunty 36, Bratislava
Tel: 02/65420511, 0908 788811, 0903 744996
Fax: 02/65429907
Emaily: blava@studentservis.sk

26. novembra 1, Humenné
Tel: 057/7750628 0903 775060, 0907 947266
Fax: 057/7750628
Emaily: humenne@studentservis.sk

Z. Kodálya 768, Galanta
Tel: 031/7805207, 0911 929 399, 0915 929 399
Fax: 031/7805207
Emaily: galanta@studentservis.sk

Nám. Osloboditežov 39, Michalovce
Tel: 056/6441038, 0905 217277, 0911 117277
Fax: 056/6441038
Emaily: michalovce@studentservis.sk


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Práca 
 Personálne poradenstvo 

 podobné firmy na internete:

Dračia krv - výhodné balenie Výťažok z amazónskych stromov. Pre rôzne zdravotné problémy.

COCOnatural - kokosovĂĄ voda VitamĂ­ny, minerĂĄly, antioxidanty. Energia do prĂĄce, fitka vĹždy .po ruke

Stolička pre dispečing SIRIUS Q 24 -kvalitná stolička na 24 hod výsoká pevnosť a nosnosť 150 kg

Pleseň na nohách? Už nikdy 94% úspešnosť revolučnej liečby do 2 dní. Revolúcia v dermatológii!

7 kg menej tuku za tri týždne Bez cvičenia a diéty. Neveril vlastným očiam! všetko vďaka...


 fakturačné údaje
Sídlo:Jedlíkova 5, Košice
IČO:31730663
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 10.07.1996
Právna forma: Spoločnos s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti: 200 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- obchodná činnos s uvedeným tovarom: potraviny, požnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, papier, výrobky z papiera, polygrafické výrobky, fotografické prístroje, foto materiál, jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, náhradné súčiastky na jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, stavebný materiál, keramika, úžitková keramika, hnojivá, chemikálie /okrem jedov a žieravín/
- sprostredkovanie obchodu
- zásielkový predaj
- prekladištia nákladov a skladovanie
- leasing spojený s financovaním
- výskum trhu a verejnej mienky
- reklamná činnos
- baliace činnosti
- preklady a tlmočenia v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom
- prípravné práce pre stavbu
- vydávanie kníh, časopisov a periodických publikácií
- správa nehnutežností na základe honoráru alebo kontraktu
- poradenská činnos v predmete podnikania
- demolácia a zemné práce
- vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
- spracovanie a konzervovanie ovocia
- konečná úprava textílií
- výroba pletených materiálov, píliarska a inpregnácia dreva, drevených obalov, tovaru z papiera a lepenky, plastov v primárnej forme
- tvarovanie a spracovanie plochého skla
- mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
- výroba drobných kovových obalov, neelektrických prístrojov pre domácnos, bicyklov, prívesov a návesov
- mažovanie, lakovanie a sklenárske práce
- čistenie budov
- upratovacie práce
- výroba káblov a vodičov
- ažba dreva
- výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, nealkoholických nápojov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, rafinovaného oleja a tukov, stužených jedlých tukov, hotových krmív, kakaa, čokolády a cukroviniek, cestovín, čaju a kávy, chuových prísad a korenín
- stáčanie prírodnej minerálnej vody
- výroba a rozvod vody
- predaj na trhoch
- predaj nealkonápojov a fžaškového piva na verejných priestranstvách
- organizovanie vežtrhov a zábavných parkov
- personálny leasing
- kopírovacie služby
- viazanie kníh a konečné spracovanie
- sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
- vydavatežská činnos
- sekretárske služby
- odpočítavanie stavu z plynomerov, vodomerov, elektromerov
- výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
- sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy
- distribúcia tlače
- výroba hygienických a toaletných výrobkov z papiera
- výroba domácich, kancelárskych, školských potrieb z papiera, lepenky a plastu
- propagačná a inzertná činnos
- manipulácia s nákladom
- spracovanie údajov
- činnosti súvisiace s prevádzkou PC
- spracovanie a povrchová úprava kovov
- zariaďovanie interiérov nábytkom a bytovými doplnkami
- nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- záhradné úpravy, údržba zelene a trávnikov, výrub a výsadba kríkov a stromov mimo lesných plôch
- neverejné skladovanie
- omietkárske práce
- natieračské práce
- pranie, žehlenie a chemické čistenie textilných výrobkov
- betonárske práce
- tapetárske práce
- montហsadrokartónu
- montហplastových výrobkov
- poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
- čistiace práce
- činnos agentúry dočasného zamestnávania
 štatutárny orgán
konatež
  (od: 15.10.2004) 
konatelia
  (od: 10.07.1996 do: 14.10.2004) 
Ing. Milan Michalík
Kurská 23
Košice 040 22
od: 10.07.1996
  (od: 15.10.2004) 
Milan Michalík
Kurská 23
Košice
  (od: 10.07.1996 do: 15.04.2003) 
Milan Michalík
Kurská 23
Košice
od: 10.07.1996
  (od: 16.04.2003 do: 14.10.2004) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
  (od: 10.07.1996 do: 15.04.2003) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
od: 10.07.1996
  (od: 16.04.2003 do: 14.10.2004) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
od: 10.07.1996 do: 25.09.2004
  (od: 15.10.2004 do: 14.10.2004) 
 konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konatež samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnos konajú a podpisujú konatelia samostatne, pričom podpisujú tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
 ďalšie právne skutočnosti
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1996 podža zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 6.8.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podža zák. č. 11/98 Zb. Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002.