názov firmy

Študentský servis, spol. s r.o., Košice


 www stránka: popis činnosti
operatívna dodávka brigádnikov a pracovných činností, dodávka brigádnikov na odborné práce, dodávka personálnych a mzdových služieb
 adresa www stránky
 adresy prevádzok
Jedlíkova 5, Košice
Tel: 055/6442100, 6428515, 0903 644421, 0905 744995
Fax: 055/6442100, 6428515
Emaily: kosice@studentservis.sk

Kosice pre brigady na Morave:
Krivá 23, Košice
Tel: 055/6806242, 0905 744996, 0911 744996
Fax: 055/6806242
Emaily: kosice2@studentservis.sk

Staré Grunty 36, Bratislava
Tel: 02/65420511, 0908 788811, 0903 744996
Fax: 02/65429907
Emaily: blava@studentservis.sk

26. novembra 1, Humenné
Tel: 057/7750628 0903 775060, 0907 947266
Fax: 057/7750628
Emaily: humenne@studentservis.sk

Z. Kodálya 768, Galanta
Tel: 031/7805207, 0911 929 399, 0915 929 399
Fax: 031/7805207
Emaily: galanta@studentservis.sk

Nám. Osloboditežov 39, Michalovce
Tel: 056/6441038, 0905 217277, 0911 117277
Fax: 056/6441038
Emaily: michalovce@studentservis.sk


 podobné firmy v SZM.sk
Pozrite si podobné firmy v katalógu SZM.sk v nasledujúcich kategóriách:

 Práca 
 Personálne poradenstvo 

 podobné firmy na internete:

Medzinárodné podnikanie Časová nezávislosť, odmeny na úrovni a práca vedená z domu. Zaškolenie zdarma.

HÄžadĂĄte prĂĄcu ? PonĂşkame denne novĂŠ pracovnĂŠ miesta do Nemecka pre OpatrovateÄžky!

DESIGUAL Jeseň 2015 Novå kolekcia je uŞ na sklade. Autorizovaný eshop, doprava Zdarma.

Extra silé hyalurónové sérum Vyhladzuje vrásky, spomaľuje starnutie, hydratuje, vyživuje pleť. Ideálny darček

Čo s MenoPauzou? Vyskúšajte DetoxiPan 100% Bio produkt Nastoľte rovnováhu vo Vašom tele


 fakturačné údaje
Sídlo:Jedlíkova 5, Košice
IČO:31730663
DIČ:neudané
Účet:neudané
Banka:neudané

 údaje z obchodného registra
Zápis do obchodného registra: 10.07.1996
Právna forma: Spoločnos s ručením obmedzeným
Základné imanie spoločnosti: 200 000 Sk
 predmet činnosti podža obchodného registra
- obchodná činnos s uvedeným tovarom: potraviny, požnohospodárske produkty, mäso, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, drevo, výrobky z dreva, rudy, pohonné hmoty, nerastné suroviny, kovy, hutnícke výrobky, nábytok, elektronika, výpočtová technika, obuv, športové potreby, obrábacie stroje, železiarsky tovar, kozmetika, konfekcia, textil, papier, výrobky z papiera, polygrafické výrobky, fotografické prístroje, foto materiál, jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, náhradné súčiastky na jednostopové a dvojstopové motorové vozidlá, stavebný materiál, keramika, úžitková keramika, hnojivá, chemikálie /okrem jedov a žieravín/
- sprostredkovanie obchodu
- zásielkový predaj
- prekladištia nákladov a skladovanie
- leasing spojený s financovaním
- výskum trhu a verejnej mienky
- reklamná činnos
- baliace činnosti
- preklady a tlmočenia v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom
- prípravné práce pre stavbu
- vydávanie kníh, časopisov a periodických publikácií
- správa nehnutežností na základe honoráru alebo kontraktu
- poradenská činnos v predmete podnikania
- demolácia a zemné práce
- vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
- spracovanie a konzervovanie ovocia
- konečná úprava textílií
- výroba pletených materiálov, píliarska a inpregnácia dreva, drevených obalov, tovaru z papiera a lepenky, plastov v primárnej forme
- tvarovanie a spracovanie plochého skla
- mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
- výroba drobných kovových obalov, neelektrických prístrojov pre domácnos, bicyklov, prívesov a návesov
- mažovanie, lakovanie a sklenárske práce
- čistenie budov
- upratovacie práce
- výroba káblov a vodičov
- ažba dreva
- výroba trvanlivých pekárenských výrobkov, nealkoholických nápojov, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov, rafinovaného oleja a tukov, stužených jedlých tukov, hotových krmív, kakaa, čokolády a cukroviniek, cestovín, čaju a kávy, chuových prísad a korenín
- stáčanie prírodnej minerálnej vody
- výroba a rozvod vody
- predaj na trhoch
- predaj nealkonápojov a fžaškového piva na verejných priestranstvách
- organizovanie vežtrhov a zábavných parkov
- personálny leasing
- kopírovacie služby
- viazanie kníh a konečné spracovanie
- sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
- vydavatežská činnos
- sekretárske služby
- odpočítavanie stavu z plynomerov, vodomerov, elektromerov
- výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
- sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy
- distribúcia tlače
- výroba hygienických a toaletných výrobkov z papiera
- výroba domácich, kancelárskych, školských potrieb z papiera, lepenky a plastu
- propagačná a inzertná činnos
- manipulácia s nákladom
- spracovanie údajov
- činnosti súvisiace s prevádzkou PC
- spracovanie a povrchová úprava kovov
- zariaďovanie interiérov nábytkom a bytovými doplnkami
- nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- záhradné úpravy, údržba zelene a trávnikov, výrub a výsadba kríkov a stromov mimo lesných plôch
- neverejné skladovanie
- omietkárske práce
- natieračské práce
- pranie, žehlenie a chemické čistenie textilných výrobkov
- betonárske práce
- tapetárske práce
- montហsadrokartónu
- montហplastových výrobkov
- poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
- čistiace práce
- činnos agentúry dočasného zamestnávania
 štatutárny orgán
konatež
  (od: 15.10.2004) 
konatelia
  (od: 10.07.1996 do: 14.10.2004) 
Ing. Milan Michalík
Kurská 23
Košice 040 22
od: 10.07.1996
  (od: 15.10.2004) 
Milan Michalík
Kurská 23
Košice
  (od: 10.07.1996 do: 15.04.2003) 
Milan Michalík
Kurská 23
Košice
od: 10.07.1996
  (od: 16.04.2003 do: 14.10.2004) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
  (od: 10.07.1996 do: 15.04.2003) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
od: 10.07.1996
  (od: 16.04.2003 do: 14.10.2004) 
Dušan Michalko
Viedenská 20
Košice
od: 10.07.1996 do: 25.09.2004
  (od: 15.10.2004 do: 14.10.2004) 
 konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konatež samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Za spoločnos konajú a podpisujú konatelia samostatne, pričom podpisujú tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
 ďalšie právne skutočnosti
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1996 podža zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 6.8.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podža zák. č. 11/98 Zb. Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002.