Všetko o ekonomike

SZM.sk » Obchod a podnikanie » Ekonomika » Všetko o ekonomike


EPI vítame Vás vo svete Ekonomických a Právnych Informácií

Dane prehľad o aktuálnych druhoch daní v SR, daňových sadzbách

iHned.cz ekonomický spravodajský server elektronická podoba Hospodářských novin a týždenníka Ekonom denné spravodajstvo reflektuje najaktuálnejšie domáce aj zahraničné udalosti

Porada.sk diskusia a aktuálne informácie a zákony z oblasti účtovnícta, daní, bochodného práva a podnikania online poradenstvo zadarmo

Ekonomický monitor prehľad ekonomických informácií uplynulého týždňa z domácich a zahraničných zdrojov

Enoviny.sk informačný server pravidelné spravodajstvo z oblastí: mzdové účtovníctvo, účtovníctvo a dane, právo a manažment, nepodnikateľská sféra, zdravotníctvo, stavebníctvo a technický manažment

123 prehľad o aktuálnych druhoch daní v SR, daňových sadzbách a umožníme Vám ONLINE výpočet Vašej daňovej povinnosti

Economy.sk virtuálny sprievodca venovaný ekonómii

Goya.sk - Internet Gallery & Art Shop Bratislava účtovné programy

Všetko o auditoroch Kto má povinnosť mať auditorom overenú účtovnú závierku? Kto Vám ju overí? Všetko o audítoroch.

WTS - účtovníctvo vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva, ekonomické poradenstvo

Vedenie účtovníctva účtovníctvo a mzdy, komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej evidencie, spracovanie účtovnej závierky a príprava daňového priznania nielen pre Čadcu a okolie

Ekonomická globalizácia história, súčasnosť a perspektívy ekonomickej globalizácie

Ekoinfo.cz český informačný a pracovný server pre podnikateľov spravodajstvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, databázy atď

iHNed.cz základom ekonomického spravodajského servera wwwiHNed cz je elektronická podoba Hospodárských novín a týždenníka Ekonom

David&Petka WWW ekonomika - tipy, názory, prax

Informácie o kauze IF PSIPS a.s. Banská Bystrica podrobné informácie o investičnom fonde PSIPS a.s. Banská Bystrica

Ekonomické spektrum odborný on-line ekonomický časopis o hospodárstve, podniku, bankovníctve, poisťovníctve, marketingu, manažmente, investíciách vydáva občianske združenie CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu

Slovenská ekonomika informácie zo Slovakia document store

GAAP všeobecne uznávané účtovnícke zásady