Všetky základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Všetky základné školy


1. Základná škola, Levice projekty, časopis, fotogaléria, aktuality

Základná škola na Ulici G. Bethlena, Nové Zámky profil školy, súťaže, učitelia, galéria, školský klub, projekty, zoznam predmetov

Základná škola Stred 122, Zázrivá stránka školy

Základná škola, Komenského 13, Sabinov v horizonte niekoľkých rokov má škola vo svojej koncepcii vypracovanú profiláciu zamerania školy na oblasť vyučovania informatiky a práce s PC, zriadenie športových tried so zameraním na ľadový hokej a ľahkú atletiku a perspektívne aj na zriadenie jazykových tried

Základná škola, Lieskovec pri Zvolene základné informácie o škole, akcie školy, učitelia

Základná škola Kupeckého, Pezinok škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a na prácu s počítačom

Základná škola Jozefa Hanulu Stredný Sliač, Liptovské Sliače koncepcia školy sa naďalej odvíja od schváleného , v praxi overeného a obhájeného projektu Regionálna výchova a ľudová kultúra, projekt zahŕňa všetky prvky humanistickej výchovy a je v súlade s Konvenciou práv dieťaťa

Základná škola Komenského 12, Lipany základná škola má zriadené športové triedy so zameraním na futbal

Základná škola Bernolákova ul., Prešov školská webstránka o dianí na vyučovaní i mimo neho, o úspechoch žiakov, doplnená mnohými fotografiami

Základná škola sídlisko Juh, Vranov nad Topľou škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ), od 1. ročníka sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – AJ, od 5. ročníka je voliteľný cudzí jazyk - AJ, NJ, RJ, od 7. ročníka pribúda druhý cudzí jazyk, veľkú pozornosť venujeme talentovaným žiakom

Základná škola Dr. D. Fischera, Kežmarok informácie o škole a jej aktivitách

Základná škola Trebišovská 10, Košice stránky košickej ZŠ vedenie, história, učitelia, triedy, aktivity, galéria, športové triedy

Gymnázium školských bratov cirkevné gymnázium participuje na projekte: Slovensko člen EU, ktorý v rámci Európskeho sociálneho fondu umožňuje študentom absolvovanie certifikátov TOEFL, ZMP a ECDL

ZŠ Fándlyho, Pezinok oficiálne stránky základnej školy v Pezinku - fotogaléria, o škole, učiteľský zbor

Deutsch-Slowakische Begegnungsschule, Bratislava spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s vyučovacím jazykom nemeckým, ponúka výučbu a výchovu detí pod vedením kvalifikovaného personálu z Nemecka

Základná škola Sándora Petőfiho Kamenín základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovenská Ľupča história školy, časopis, aktuality školy

ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou história školy, vedenie, aktivity, atď.

Základná škola Na Uhlisku, Golianova 8, Banská Bystrica základná škola so zameraním na šport

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice súkromná hudobná škola


Zobrazená stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Ďalšia >