Všetky základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Všetky základné školy


Rúrovå stavebnica Elesa+Ganter Robustnå stavebnica ( 80 typov zverných spojov). ELESA+GANTER

Domáce kino Samsung Chcete kino priamo vo svojej obývačke? Samsung je tá najlepšia voľba!

Top teambuildingovĂŠ akcie ZĂĄbavnĂŠ firemnĂŠ akcie a teambuilding KdekoÄžvek na Slovensku

SmartÚčet aj s internetom Tablet a 4G na dva roky k účtu od ČSOB.

Naplň do tlačiarne zdarma Kompatibilné atramentové náplne pre vašu tlačiareň Canon, HP, Epson.

1. Základná škola, Levice projekty, časopis, fotogaléria, aktuality

Základná škola na Ulici G. Bethlena, Nové Zámky profil školy, súaže, učitelia, galéria, školský klub, projekty, zoznam predmetov

Základná škola Stred 122, Zázrivá stránka školy

Základná škola, Komenského 13, Sabinov v horizonte niekožkých rokov má škola vo svojej koncepcii vypracovanú profiláciu zamerania školy na oblas vyučovania informatiky a práce s PC, zriadenie športových tried so zameraním na žadový hokej a žahkú atletiku a perspektívne aj na zriadenie jazykových tried

Základná škola, Lieskovec pri Zvolene základné informácie o škole, akcie školy, učitelia

Základná škola Kupeckého, Pezinok škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a na prácu s počítačom

Základná škola Jozefa Hanulu Stredný Sliač, Liptovské Sliače koncepcia školy sa naďalej odvíja od schváleného , v praxi overeného a obhájeného projektu Regionálna výchova a žudová kultúra, projekt zahŕňa všetky prvky humanistickej výchovy a je v súlade s Konvenciou práv dieaa

Základná škola Komenského 12, Lipany základná škola má zriadené športové triedy so zameraním na futbal

Základná škola Bernolákova ul., Prešov školská webstránka o dianí na vyučovaní i mimo neho, o úspechoch žiakov, doplnená mnohými fotografiami

Základná škola sídlisko Juh, Vranov nad Topžou škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ), od 1. ročníka sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – AJ, od 5. ročníka je volitežný cudzí jazyk - AJ, NJ, RJ, od 7. ročníka pribúda druhý cudzí jazyk, vežkú pozornos venujeme talentovaným žiakom

Základná škola Dr. D. Fischera, Kežmarok informácie o škole a jej aktivitách

Základná škola Trebišovská 10, Košice stránky košickej ZŠ vedenie, história, učitelia, triedy, aktivity, galéria, športové triedy

Gymnázium školských bratov cirkevné gymnázium participuje na projekte: Slovensko člen EU, ktorý v rámci Európskeho sociálneho fondu umožňuje študentom absolvovanie certifikátov TOEFL, ZMP a ECDL

ZŠ Fándlyho, Pezinok oficiálne stránky základnej školy v Pezinku - fotogaléria, o škole, učitežský zbor

Deutsch-Slowakische Begegnungsschule, Bratislava spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s vyučovacím jazykom nemeckým, ponúka výučbu a výchovu detí pod vedením kvalifikovaného personálu z Nemecka

Základná škola Sándora Petőfiho Kamenín základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola, Slovenská źupča história školy, časopis, aktuality školy

ZŠ Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou história školy, vedenie, aktivity, atď.

Základná škola Na Uhlisku, Golianova 8, Banská Bystrica základná škola so zameraním na šport

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice súkromná hudobná škola


Zobrazená stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Ďalšia >