Základné školy s prípravnými triedami

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Základné školy s prípravnými triedami


Základná škola Žitavská, Bratislava stránky zákaldnej školy s aktualitami, informáciami o triedach a projektoch, fotkami, teraz aj nultý prípravný ročník

Forel International Elementary School medzinárodná bilinguálna základná škola s ročníkmi 1–4 (vek 6 – 11 rokov), ponúka tiež prípravnú triedu pre deti vo veku 5 a 6 rokov, ktoré nastupujú do 1. triedy základnej školy budúci rok

ZŠ Sekier J.Alexyho 1941/1, Zvolen okrem štandardných tried na I. a II. stupni je školou zriadený aj nultý ročník pre 6-ročné deti, ktoré neboli zaškolené v materskej škole, dve špeciálne triedy na I. a II. stupni pre mentálne postihnutých žiakov pod vedením špeciálnych pedagógov, športové triedy so zameraním na futbal a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (škola ponúka výučbu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka).