Základné školy • Školské časopisy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Školské časopisy


Žirafa školský časopis vychádza na V. ZŠ Dlhé Hony, Trenčín

Časopis Šípkar školský časopis základnej školy na Malinovského ulici v Partizánskom

Občasník školský časopis ZŠ Komenského 959, Senica

No Limity internetová verziu tlačeného školského časopisu základnej školy Tilgnerova v Bratislave

Hradnáčik školský časopis základnej školy Hradná, Nové Zámky

Masarykoviny časopis špeciálnej základnej školy internátnej v Prešove

Mladé letá školský časopis základnej školy Martina Kukučína Dolný Kubín

Kobylka školský časopis základnej školy I. Bukovčana

Tornádo školský časopis základnej školy s materskou školou Šintava