Základné umelecké školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Základné umelecké školy


7 dní reklama zadarmo Tým, ktorých zaujala vaťa reklama a web sa pripomínate bannermi týŞdeň zdarma

Účinná pomoc pre Vaše obličky? DetoxiPan - japonský originál od firmy Kenrico. Odstránte zdroj ochorenia.

Spustili sme najväčší výpredaj O - 80% lacnejší !Využi to ! Nike, Puma. Tričká od 5€€, Tenisky 9€€-34tisíc vecí!

Etarget Click&See TextovÊ reklamy s pridanou hodnotou PPC odkaz s bannerovým remarketingom

Absolvovali ste chemoterapiu? DetoxiPan pomôže vyčistiť Váš organizmus Japonský patentovaný produkt.

Buďte v novom roku vypočítaví Spojte si svoje úvery do jedného 
s výhodnejším úrokom od ČSOB.

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

Katalóg Sedačiek Comfort, kvalita, cena, hrubá celokoža. Sadneme každému

Základná umelecká škola Jána Cikkera, Banská Bystrica informácie o škole, odboroch školy

Základná škola, gymnázium, obchodná akadémia, umelecká a jazyková škola, autoškola, Kremnická 26, Bratislava súkromná škola otvorená od 1.9.2006, gymnázium-denné: 8-ročné, 4-ročné, diažkové: 2-ročné, 4-ročné, štúdium jednotlivých predmetov, externé, ECDL kurzy obchodná akadémia - denné, diažkové, pomaturitné, externé, odbory v pomaturitnom stúdiu: hospodárska informatika, sociálno-právna činnos, cestovný ruch

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice súkromná hudobná škola

Základná škola a materská škola Odborárska 2, Bratislava bilinguálna škola história, súčasnos a aktuálne dianie, škola zameraná na anglický jazyk a výtvarnú výchovu

Základná umelecká škola źudovíta Rajtera, Bratislava podujatia, študíjne odbory (hudobný, tanečný a výtvarný), vedenie, súbory

Základná umelecká škola - VO, Košice táto škola sa zaoberá výchovou detí k umeniu, na stránke možno nájs aktuálne informácie

Základná škola a základná umelecká škola, Dubová 1, Bratislava vzdelávanie žiakov v oblasti ovládania cudzích jazykov - anglický a nemecký jazyk, uplatňovanie informačných a komunikačných technológií v rámci výpočtovej techniky, realizácia pohybových aktivít na škole + detašované triedy základnej umeleckej školy Jesenského 6, Bratislava

Súkromná základná umelecká škola, Košice súkromná základná umelecká škola poskytuje deom štúdium 4 odborov: hudobný, literárno - dramatický, tanečný, výtvarný

Súkromná základná umelecká škola, Považská Bystrica oficiálna internetová stránka súkromnej umeleckej školy

Základná umelecká škola, Modra hudobný, tanečný a výtvarný odbor detský folklórny súbor Magdalénka

Súkromná základná umelecká škola, Košice ZUŠ - možnos štúdia hry na akordeón a niektoré špecifické hudobné nástroje, tanečné vzdelanie

Základná umelecká škola, Martin základná umelecká škola - umelecké vzdelávanie

Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Topožčany škola vychováva mladé talenty so zameraním na ďalšie štúdium umeleckého zamerania škola má 4 odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický, výtvarný

Súkromná základná umelecká a športová škola a gymnázium, Zvolen stránky súkromnej základnej školy so športovým a umeleckým zameraním

ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok základna umelecká škola Pezinok

Súkromná Základná umelecká škola, Bratislava predmety, školné, rozvrh hodín a zápis do školy

Základná umelecká škola, Holíč organizácia školy, história, hudobný, výtvarný a tanečný odbor

Základná škola s materskou školou Družstevná 11, Halič základna a materská škola, v činnosti je tiež trieda Základnej umeleckej školy prebieha výučba hry na klavír a spev

Súkromná základná umelecká škola, Bratislava škola si dáva za úlohu poskytova odbornú výuku v rôznych umeleckých odboroch, najmä tanečnom a výtvarnom vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu s ciežom pripravi deti k ciežavedomému rozvíjaniu vlastných schopností

Základná umelecká škola Základná umelecká škola, Fižakovo, Koháryho námestie č. 8


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >