Žilinská univerzita, Žilina • Fakulty

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Žilinská univerzita, Žilina » Fakulty


Elektrotechnická fakulta fakulta Žilinskej univerzity

Strojnícka fakulta fakulta Žilinskej univerzity

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov fakulta Žilinskej univerzity

Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity oficiálna stránka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity

Fakulta riadenia a informatiky fakulta Žilinskej univerzity

Žilinská univerzita v Žiline - Katedra ekonomiky oficiálna stránka Katedry ekonomiky, poskytuje informácie o marketingu, manažmente, environmentalistike, účtovníctve, ekonomickej analýze, dane, logistike, financie, medzinárodný obchod, investície