Žilinská univerzita, Žilina • Katedry

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Žilinská univerzita, Žilina » Katedry


Katedra informačných sietí FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra manažérskych teórií katedra manažérskych teórí Žilinskej univerzity v Žiline, informácie o katedre, pracovníkoch, predmetoch, publikačnej činnosti, projektoch a pripravovaných akciách

Katedra fyziky EF ŽU katedra Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline

Katedra technickej kybernetiky FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra aplikovanej matematiky SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline

Katedra dopravných sietí FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra bezpečnostného manažmentu stránky KBM, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU v Žiline

Katedra technologického inžinierstva SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline

Katedra špeciálnych technológií FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra matematických metód FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra informatiky FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra priemyselného inžinierstva SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline

Katedra tepelných a hydraulických strojov SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline

Katedra geotechniky StavF ŽU katedra Stavebnej fakulty ŽU v Žiline

Katedra jazykov FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra makro a mikroekonomiky FRI ŽU katedra Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline

Katedra konštruovania a časti strojov SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline

Katedra elektroniky a elektrotechnológie EF ŽU katedra Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline

Katedra merania a automatizácie SjF ŽU katedra Strojníckej fakulty ŽU v Žiline