Žilinská univerzita, Žilina

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Žilinská univerzita, Žilina


Oficiálna stránka zástupcov Žilinskej univerzity v Študentskej rade vysokých škôl SR aktuálne informácie o činnosti zástupcov Žilinskej univerzity v ŠRVŠ SR, aktuálne dokumenty, správy a zápisnice

Internátny server Žilinskej Univerzity v Žiline

Cisco sieťová akadémia pri Katedre informačných sietí stránky poskytujú informácie ohľadne štúdia Cisco sieťovej akademie (CCNA) pri Katedre informačných sietí Žilinskej univerzity. Študujúcim študentom poskytujú prístup k študijným materiálom

Vysoká škola dopravy a spojov oficiálna stránka

Študenti VŠDS FR 1991-1996 stránka bývalých študentov VŠDS v Žiline