Cirkevné organizácie

SZM.sk » Spoločnosť » Náboženstvo » Cirkevné organizácie


Minoriti - Rehoľa Menších Bratov Konventuálov všetko o reholi minoritov na Slovensku a vo svete; spiritualita sv. Františka z Assisi, život jeho dnešných spolubratov, informácie o kláštoroch, rehoľnom živote, organizovaných akciách; informácie pre záujemcov o rehoľný život

Univerzitné pastoračné centrum sv. košických mučeníkov hoci je stránka ešte len vo výstavbe, poskytuje už mnoho zaujímavých informácií; je aktualizovaná približne raz týždenne a v najbližšom čase bude poskytovať aj možnosť prihlásovania sa na Púte radosti vo Vysokej nad Uhom

Vysokoškolské biblické hnutie študenti hovoria študentom o Bohu

Katolícke Biblické dielo popularizácia Svätého písma pre širokú verejnosť, biblické krúžky, študijné materiály, knihy a publikácie s biblickou tématikou, prednášky a iné formy spolupráce s biblickými spoločenstvami

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku KCNS sa venuje nepočujúcim na Slovensku v duchovnej, spoločenskej, sociálnej, informačnej a vzdelávacej oblasti

A.M.O.R.C. starý mystický rád Ruže a Kríža - iniciačný rád, ktorý vedie svojich študujúcich cestou zasvätenia k vyššiemu poznaniu a vlastnému zažitiu Boha

Združenie priateľov islamskej literatúry prvá stránka, ktorú vytvorili slovenskí moslimovia a ktorá obsahuje informácie o islame a ucelené publikácie na stiahnutie

Exallievi stránky saleziánskych odchovancov - evanjelizácia 2000, zoznámka, vtipy, univerzity, news, saleziáni

CUP - Centrum Univerzitnej Pastorácie kvalita, radosť, mladosť, zrelosť - vysokoškolské spoločenstvo zo Zvolena ponúka svoj priestor a čas v Centre Univerzitnej Pastorácie

Biblická škola v Martine štúdium na Biblickej škole v Martine je určené ľuďom, ktorí chcú duchovne vyzrieť, získať dobré biblické znalosti a tým pomôcť svojmu osobnému rastu a rastu svojho cirkevného zboru; absolvovaním Biblickej školy získajú záujemci aj kvalifikáciu učiteľa nedeľných škôl; škola so sídlom v Martine bola zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku, no je otvorená pre všetkých

Jano - divadelné evanjelizačné spoločenstvo 1. kresťanské profesionálne divadlo na Slovensku

Rehoľa sv. augustína Sv. Augustín, Sv. Monika, OSA, Ordo Sancti Augustini, rehoľa, mužská rehoľa, augustiniáni

Oficialna stránka Saletínov na Slovensku. Členovia rehole saletínov začali šíriť úctu k Matke Božej z La Salette aj na Slovensku

Rafael združenie, obnova rodinného a manželského života na Slovensku, výchova mládeže a príprava na manželstvo, pomoc pri výchove detí

Kresťanské centrum kresťanské centrum - multilokalitný zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku v Nových Zámkoch, Nitre a Komárne

Fokoláre ...aby boli všetci jedno... (Evanjelium podľa Jána, 17 kapitola)

Mladíke - gréckokatolícke spoločenstvo mladých mládežnícke liturgie, adóracie, chvály, duchovné obnovy, výlety, charitatívne akcie

Oblastné centum Sereď združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, informatívna stránka o OC v Seredi

Gorazdík - Združenie detí a mládeže stránky občianskeho združenia Gorazdík, zaoberajúceho sa prácou s deťmi a mládežou