EEG Biofeedback

SZM.sk » Medicína a zdravotníctvo » Alternatívna medicína » EEG Biofeedback


Probstová Katarína, Mgr. psychologické poradenstvo; tréning pomocou špeciálnej metódy EEG-Biofeedback; prevádzkovateľ serveru i-psychologia.sk

Probstová Katarína, Mgr. vizitka

Psychotrend, Rimavská Sobota biofeedback, neurofeedback, e-learning, online kurzy - to všetko v praxi pre Vás

PhDr.Mária Sopková, klinická psychológia psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná terapia, neurofeedback a biofeedback terapia, psychologická pomoc v krízových situáciách

Biofeedback centrum Žilina naše centrum poskytuje terapiu EEG Biofeedback, psychologické a špeciálno- pedagogicke vyšetrenia, individuálne a skupinové metódy pre deti s LMD, ADHD, ADD a so špecifickymi poruchami učenia a správania

Psychologická poradňa - Eugen Čižek psychosociálne rehabilitačné centrum; ambulancia klinickej psychológie, EEG Biofeedback centrum a denný stacionár; pracovisko poskytuje bezplatné zdravotnícke služby pri štandardných psychologických výkonoch

Psychologická poradňa - Eugen Čižek vizitka

Eeg Biofeedback Centrum Bratislava eEG biofeedback je exatná dômyselná medicínska elektrofyziologická metóda bez nežiadúcich účinkov pomáha zlepšiť mentálnu aj fyzickú výkonnosť a odolnosť voči stresu

Dys centrum dys Centrum, Špeciálnopedagogická poradňa pre deti s vývinovými poruchami učenia a reči, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, Dys klub, Biofeedback centrum

Štúdio zdravia, Bratislava diagnostika baktérií, plesní, vírusov, toxínov, posilnenie imunity, detoxikácia organizmu, relaxácia, regenerácia, suché kúpele, energo-informačné preparáty Joalis, biofeedback - rezonančná terapia