Banský priemysel

SZM.sk » Firmy » Priemysel » Banský priemysel


Hornonitrianské bane a.s., Prievidza dobývanie hnedého uhlia

Hornonitrianské bane a.s., Prievidza vizitka

SMZ a.s. ťažobný a spracovateľský magnezitový závod

SMZ a.s. vizitka

Dolkam Šuja a.s., vyrába a predáva dolomitické drvené kamenivo, použiteľné na stavebné účely, sklárstvo, hutníctvo, betonársku výrobu, spoločnosť je držiteľom certifikátu systému kvality podľa ISO 9002

Dolkam Šuja a.s., vizitka

ASS SEHRING Bratislava spol s r. o. ťažba a úprava štrkopieskového kameniva, výroba transportných betónov

ASS SEHRING Bratislava spol s r. o. vizitka

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš prezentácia podniku

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš vizitka

Zeocem a.s. je najvýznamnejším výrobcom zeolitových výrobkov na Slovensku, firma má vlastné kvalitné ložisko prírodného zeolitu v Nižnom Hrabovci, spracovateľské a výrobné kapacity

Zeocem a.s. vizitka

EnviTaz, Kynceľová 10, Banská Bystrica ťažba surovín, úprava surovín

EnviTaz, Kynceľová 10, Banská Bystrica vizitka

Kameňolomy a štrkopieskovne a.s., Bernolákova 61, Zlaté Moravce ťažba a spracovanie prírodného kameniva a štrkopieskov, výroba drveného kameniva a lomového kameňa a ich predaj

Kameňolomy a štrkopieskovne a.s., Bernolákova 61, Zlaté Moravce vizitka

Dolvap s.r.o. vápenec, kamenivo, dolomit, vápno, vápenný hydrát, varinit, odsírovacie zmesi, omietkové zmesi, betónové zmesi, rekreačné strediská

Dolvap s.r.o. vizitka

Anteco, s.r.o. hlavnou činnostou spolocnosti Anteco je tažba a následné spracovanie štrkopieskov

Anteco, s.r.o. vizitka

ENVIGEO a.s. ťažba, spracovanie a obchod s nerastnými surovinami - bentonit, keramické a žiaruvzdorné íly

ENVIGEO a.s. vizitka

Ing. Miroslav KOSTOVČÍK CSc., ŠTRKOPIESKY Ťažba a predaj štrkopieskov, doprava štrkopieskov

Ing. Miroslav KOSTOVČÍK CSc., ŠTRKOPIESKY vizitka


 


Zobraz Banský priemysel len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Banský priemysel. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.