Skúšobníctvo a certifikácia

SZM.sk » Firmy » Priemysel » Skúšobníctvo a certifikácia


Výskumný ústav dopravný, a.s. výskumný ústav dopravný, skúšobníctvo a certifikácia

Výskumný ústav dopravný, a.s. vizitka

NDB s.r.o. nedeštruktívna defektoskopia zvarov, materiálov a školenia v tejto oblasti

NDB s.r.o. vizitka

QSCert s.r.o. certifikácie manažérskych systémov podľa normy ISO 9000, ISO 14000, školenia interných a externých audítorov, HACCP, BOZP, štatistické metódy

QSCert s.r.o. vizitka

Reaktortest s.r.o. nedeštruktívne kontroly reaktorov a certifikácia personálu

Reaktortest s.r.o. vizitka

Geotech geodetické prístroje - nivelačné prístroje - diaľkomery, totálne stanice, GPS, stavebné laserové prístroje, fotogrametria, servis, certifikácie, kalibrácie

Geotech vizitka

Perfect Quality Mark, s.r.o. certtifikácia a vzdelávanie systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001, HCCP, OHSAS 18001, AQAP 2110, PEFC

Perfect Quality Mark, s.r.o. vizitka

EVPU, Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s. Nová Dubnica vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

EVPU, Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s. Nová Dubnica vizitka

Slovenská legálna metrológia overovanie kalibrácie meradiel

Slovenská legálna metrológia vizitka

VUTCH - Chemitex s.r.o. spoločnosť zaoberajúca sa skúšobníctvom, certifikáciou, vývojom a výrobou chemických prípravkov

VUTCH - Chemitex s.r.o. vizitka

Elektrotechnický Výskumny a Projektový Ústav a.s. vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov, robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

Elektrotechnický Výskumny a Projektový Ústav a.s. vizitka

Lignotesting, a.s. Lamačská cesta 1, Bratislava skúšanie a certifikácia výrobkov, certifikácia systémov kvality

Lignotesting, a.s. Lamačská cesta 1, Bratislava vizitka

Patentservis Bratislava a.s. Bratislava patentová a známková kancelária

Patentservis Bratislava a.s. Bratislava vizitka

Fires s.r.o., Osloboditeľov 282, Batizovce skúšky požiarnej odolnosti, skúšobné laboratórium a certifikačný orgán na stavebné výrobky

Fires s.r.o., Osloboditeľov 282, Batizovce vizitka

Slora spol. s r.o. certifikát, sootvetstvia, razrešenie, rusko, detektor plynu

Slora spol. s r.o. vizitka

TSP - Testservis Poláček s.r.o. defektoskopia, nedeštruktívne skúšanie materiálov, poradenská činnosť v oblasti energetiky a životného prostredia, systémov kvality, NDT, vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

TSP - Testservis Poláček s.r.o. vizitka

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. technické, ekonomické a organizačné poradenstvo v priemyselnom sektore, činnosť technického poradenstva v oblasti dopravy, stavebníctva, priemyslu, služieb a životného prostredia, poradenstvo a kontrola v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia, organizovanie kurzov a školení, vypracovanie GAP analýz a bezpečnostných projektov, inšpekcie, energetické audity

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. vizitka


 


Zobraz Skúšobníctvo a certifikácia len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Skúšobníctvo a certifikácia. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.