Výskumné ústavy

SZM.sk » Firmy » Technika » Výskumné ústavy


SLOVNAFT VÚRUP, a.s. zaoberá sa výskumom a vývojom v oblasti spracovania ropy a petrochémie, výsledkom vývoja sú nové technologické procesy, palivá a mazacie oleje najvyšších kvalitatívnych parametrov a komplexné služby pre zákazníkov

SLOVNAFT VÚRUP, a.s. vizitka

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra geologický výskum, geologické mapy, environmentálna geológia, poradenstvo v oblasti geológie

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vizitka

Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva vykonáva komplexný výskum a koncepčne rieši problematiku v oblasti závlah, odvodnenia, protieróznej, ochrany a územného systému ekologickej stability, poľnohospodársky využívanej krajiny

Výskumný ústav meliorácií a krajinného inžinierstva vizitka

Výskumný ústav reumatických chorôb národný ústav reumatických chorôb

Výskumný ústav reumatických chorôb vizitka

Výskumný ústav dopravný, a.s. výskumný ústav dopravný, skúšobníctvo a certifikácia

Výskumný ústav dopravný, a.s. vizitka

Výskumný ústav živočíšnej výroby vedecko - výskumnou organizácioa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Výskumný ústav živočíšnej výroby vizitka

VÚP, Bratislava Výskumný ústav potravinársky

Energy centre, Bratislava organizuje vzdelávacie podujatia pre expertov a verejnosť, aby sa zvýšilo energetické povedomie obyvateľstva, podporuje kontakty Slovenska a EU a podporuje realizáciu projektov

Energy centre, Bratislava vizitka

Výskumný ústav jadrových elektrární a.s. výskumná, vývojová a inžinierska činnosť v energetike

Výskumný ústav jadrových elektrární a.s. vizitka

Ústav ekológie lesa SAV výskumný inštitút

Ústav ekológie lesa SAV vizitka

Elektrotechnický Výskumny a Projektový Ústav a.s. vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov, robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

Elektrotechnický Výskumny a Projektový Ústav a.s. vizitka

Vývoj Martin a.s. strojársky výskum a vývoj, strojárska výroba

Vývoj Martin a.s. vizitka

EVPU, Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s. Nová Dubnica vývoj zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a regulačných obvodov, riadiacich systémov robotov a robotizovaných pracovísk, projektovanie a skúšobníctvo

EVPU, Elektrotechnický Výskumný a Projektový Ústav a.s. Nová Dubnica vizitka

Výskumný ústav vodného hospodárstva výskumný ústav pre oblasť vodného hospodárstva, kvantity a kvality vody a súvisiace otázky s územnou pôsobnosťou pre SR

Výskumný ústav vodného hospodárstva vizitka

Výskumný ústav rastlinnej výroby vedecko - výskumná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zameraná na výskum pestovateľských technológií a metód šľachtenia obilnín, olejnín, strukovín, krmovín a chmeľu, na šľachtenie vybraných poľných plodín

Výskumný ústav rastlinnej výroby vizitka

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Aplikovaný ekonomický výskum v odbore ekonomiky, organizácie a riadenia poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. Zber, spracovanie, analýza a distribúcia trhových a cenových informácií v požnohospodárstve SR. Spracovanie podnikateľských zámerov a oceňovanie pôdy

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva vizitka

Ústav textilnej techniky š.p. vývoj a výroba v oblasti textilných zariadení, dochádzkové systémy, priemyselné zariadenia

Ústav textilnej techniky š.p. vizitka

Výskumný ústav spojov výskumný, vývojový a testovací ústav pre telekomunikačnú, rádiokomunikačnú techniku elektromagnetickú kompatibilitu a pošty

Výskumný ústav spojov vizitka

Mediaresearch Slovakia s.r.o., Bratislava - Ružinov Výskumná agentúra, mediálne a iné výskumy, spracovanie a analýzy dát, ponuka software.

Mediaresearch Slovakia s.r.o., Bratislava - Ružinov vizitka

CliniTria, Bratislava Clinical Trial Services and Consulting in Central Europe, klinické skúšanie nových liekov

CliniTria, Bratislava vizitka


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >
 


Zobraz Výskumné ústavy len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Výskumné ústavy. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.