Výskumné ústavy • Piešťany

SZM.sk » Firmy » Technika » Výskumné ústavy » Trnavský kraj » Piešťany

Výskumný ústav reumatických chorôb národný ústav reumatických chorôb

Výskumný ústav reumatických chorôb vizitka

Výskumný ústav rastlinnej výroby vedecko - výskumná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zameraná na výskum pestovateľských technológií a metód šľachtenia obilnín, olejnín, strukovín, krmovín a chmeľu, na šľachtenie vybraných poľných plodín

Výskumný ústav rastlinnej výroby vizitka


 


Zobrazujem Výskumné ústavy len v meste Piešťany a blízkych obciach.

 späť na Trnavský kraj
 späť na Slovensko