Vzdelávacie služby

SZM.sk » Firmy » Služby » Vzdelávacie služby


SAIA Ružová dolina 6, Bratislava Slovenská akademická informačná agentúra, pobočky: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Trenčín, Žilina

SAIA Ružová dolina 6, Bratislava vizitka

BEST - Board of European Students of Technology Košice rada európskych študentov technických univerzít, lokálna skupina Košice

BEST - Board of European Students of Technology Košice vizitka

Nadácia otvorenej spoločnosti informácie o grantových, štipendijných a programových ponukách určených občanom a inštitúciám registrovaným v Slovenskej republike, ktorých cieľom je podpora rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Nadácia otvorenej spoločnosti vizitka

Metodické centrum Bratislava vzdelávacia činnosť, odborno-metodická činnosť, výskumná a prieskumná činnosť, osobitné kompetencie, príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, uvádzanie pedagogických pracovníkov do praxe, špecializačné kvalifikačné a inovačné štúdium, priebežné vzdelávanie, kvalifikačné skúšky, prípravné vzdelávanie na rekvalifikáciu

Metodické centrum Bratislava vizitka

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov organizácia prispieva k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov vizitka

Humboldt - inštitút diaľkového štúdia, s.r.o. ponuka vzdelávania v jazykových, odborno – ekonomických a internetových kurzoch

Humboldt - inštitút diaľkového štúdia, s.r.o. vizitka

Kontis Slovakia, s.r.o. tvorba e-learning (elearningových) kurzov na kľúč, implementácie elearningového vzdelávacieho systému LMS iTutor, multimediálne nástroje Toolbook a CDS/Publisher

Kontis Slovakia, s.r.o. vizitka

PDCS Červeňová 4, Bratislava nezávislá nezisková vzdelávacia a konzultačná organizácia

PDCS Červeňová 4, Bratislava vizitka

Britská medzinárodná škola Britská medzinárodná škola je súkromnou školou s vyučovacím jazykomanglickým, poskytuje vzdelanie deťom od 2 a 1/2 do 18 rokov. Na našu školuprichádzajú deti z najrôznejších kultúr z celého sveta, zaáklad osnov jepostavený na anglických národných učebných osnov priposobenychmedzinarodnemu prostrediu, z ktoreho ziaci pochadzaju. British International School Bratislava

Britská medzinárodná škola vizitka

e-learnmedia, s.r.o. komplexné produkty a služby v oblasti e-learningu, integrácia a implementácia elektronického vzdelávania. e-learning, elektronické kurzy, Learning Management System EKP , THOMSON NETg Channel Partner, vývoj elektronického obsahu a iné

e-learnmedia, s.r.o. vizitka

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o. denné jednoročné pomaturitné štúdium, večerné, intenzívne, prázdninové štúdium, cambridge a goethe certifikát

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o. vizitka

Vzdelávacia nadácia Jána Husa podpora vyššieho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých v Českej a Slovenskej republike so zameraním na humanitné a sociálne vedy a občiansko demokratické vzdelávanie

Vzdelávacia nadácia Jána Husa vizitka

Academia Istropolitana Nova postgraduálne štúdium v štyroch atraktívnych programoch: environmentálna politika, aplikovaná ekonómia, ochrana pamiatok, európske štúdia, výuka prebieha v anglickom jazyku za pomoci mnohých zahraničných partnerov

Academia Istropolitana Nova vizitka

Súkromná obchodná akadémia Amos "vyššie odborné štúdium, pomaturitné štúdium, obchodná akadémia - diaľková forma, získanie maturity aj v neskoršom veku; vhodné pre absolventov ZŠ, neukončená SOŠ, SOU; možnosť prestupu zo SOŠ, SOU; "

Súkromná obchodná akadémia Amos vizitka

Ústav celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite

Ústav celoživotného vzdelávania vizitka

AIESEC Slovensko medzinárodné združenie študentov ekonómie a obchodu je medzinárodným študentským neziskovým vzdelávacím združením pobočky: Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina, Poprad

AIESEC Slovensko vizitka

REMINY s.r.o. masérska škola pri Slovenských liečebných kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach

REMINY s.r.o. vizitka

MBA Programy Bratislava - MBA vzdelávacie programy pre stredný a vrcholový management

MBA Programy Bratislava vizitka

education & development prestížne vzdelávanie MBA jednej z najlepších britských škôl – The Nottingham Business School, poskytuje v SR organizácia education & development

education & development vizitka

IAESTE Slovensko študentská organizácia zabezpečujúca výmenné praxe študentov technických škôl v zahraničí

IAESTE Slovensko vizitka


Zobrazená stránka: 1 2 3 4   Ďalšia >
 


Zobraz Vzdelávacie služby len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Vzdelávacie služby. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.