Konferencie, seminare, kongresy

SZM.sk » Medicína a zdravotníctvo » Konferencie, seminare, kongresy


Konferencia Znalosti 2008 hlavným cieľom konferencie je vytváranie a diskutovanie najnovších trendov vo výskume a vývoji v oblastiach objavovania, spracovania, sprístupňovania, organizovania a prezentovania znalostí