Opatrovateľské služby

SZM.sk » Medicína a zdravotníctvo » Opatrovateľské služby


Zoznam zdravotníckych zariadení ordinačné hodiny lekárov, otváracie hodiny lekární, lekárska pohotovosť, opatrovateľské služby, zdravotné poisťovne, pracovné ponuky, diskusné fórum, články, informácie pre cestujúcich do EÚ a iné dôležité informácie pre pacientov

Salvus s.r.o. "privátne psychologické a medicínske centrum; intenzívne týždenné jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny a taliančiny pomocou metódy Superlearning hladina alfa/; špeciálne jazykové kurzy pre zdravotníkov, audítorov, účtovníkov a políciu"

Salvus s.r.o. vizitka

Hospice občianske združenie Hospic Matky Božej v Piešťanoch

Venia, n.o. Bratislava opatrovateľská agentúra, domáca opatrovateľská starostlivosť o starších, nevládnych, o deti - zdravé aj choré

Hestia, n.o., Bratislava nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje nonstop lekársku starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre starších a zdravotne postihnutých ľudí

Stránka oddelenia techniky Centra voľného času, Humenné informačná experimentálna stránka oddelenia techniky o činnosti, akciách a ľudoch na oddelení

Centrum sociálnych služieb, s.r.o., Bošany súkromný domov dôchodcov a penzión pre dôchodcov, vývarovňa a rozvoz stravy opatrovateľské služby

BM Centrum, s. r. o. opatrovateľský kurz v rozsahu 230 h. , rýchla forma výučby, kvalitní lektori, akreditovaný opatrovateľský kurz MPSVaR SR a využiteľný doma i v zahraničí

BM Centrum, s. r. o. vizitka

Senior Asistencia Manažment, Bratislava poskytovanie širokej škály služieb nemedicínskej starostlivosti v domácnosti pre dospelých v seniornom veku, ktorí si želajú naďalej žiť vo svojom vlastnom domove asistenčné služby, doprovod


 


Warning: include(/data/pj/www/img/RPIC/sponzor/1333.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/opatrovatelske-sluzby/index.phtml on line 281

Warning: include(): Failed opening '/data/pj/www/img/RPIC/sponzor/1333.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/opatrovatelske-sluzby/index.phtml on line 281