Praktické informácie

SZM.sk » Spoločnosť » Ľudia » Praktické informácie


Mapy.pozri.sk databáza PSČ, Obcí, ŠPZ, Volačiek

Adopcie afrických detí pomôžte africkým deťom, aby mali krajšiu budúcnosť, adoptujte si na diaľku dieťa z chudobnej štvrte Kene a pomôžte mu ako adoptívny rodič získať aspoň základné vzdelanie

Information všetky možné informácie

Obriezka cirkumzícia, slovenský internetový portál o obriezke, osobné skúsenosti, rady, fotogaléria, fórum

Au-pair - akí to je Nadina stránka o živote v rodine, štúdium, starosti, problémy, rady, skúsenosti a mnoho iných informácií

TPM total productivity maintenance - totálne produktívna údržba, iformácie o zvyšovaní produktivity práce

Bulharsko - praktické informácie keď idete do Bulharska Informácie o Bulharsku a cestovaní do tejto destinácie z prvej ruky, aktualizované na sezónu 2007-2008.

Stofko Branislav free disk alebo ako prekabátiť firmu