Reklamné systémy

SZM.sk » Počítače a Internet » Internet a WWW » Reklama na internete » Reklamné systémy


Etarget - cielená reklama platený reklamný systém zobrazujúci reklamu na najväčších slovenských www stránkach a vyhľadávačoch na základe zvolených kľúčovúch slov, pričom sa platí len za kliknutie na reklamu

Google AdWords platený reklamný systém zobrazujúci reklamu na základe zvolených kľúčovúch slov na vyhľadávačii Google, pričom sa platí len za kliknutie na reklamu

4ever website platený reklamný systém

N3 Net Banner server inzerciou na banners.entry.sk môžete osloviť širokú cieľovú skupinu návštevníkov veľkého množstva serverov prevádzkovaných poskytovateľom EntryNet