Súkromné materské školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Materské školy » Súkromné materské školy


Babyland - Súkromné Opatrovateľské Centrum Materská škôlka s anglickým jazykom, opatrovateľská služba pre deti, jazykové denné, víkendové a letné kurzy pre deti

Súkromná základná a materská škola, Bratislava škola vo svojej výchovnovzdelávacej práci uplatňuje pedagogické princípy