Technická univerzita Košice

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Technická univerzita Košice


Univerzitná knižnica TU v Košiciach oficiálna stránka Univerzitnej knižnice, centrálne knižnično-informačné pracovisko pre zamestnancov a študentov TU v Košiciach, ale slúži aj mimouniverzitným záujemcom bohatým výberom služieb

Technická Univerzita oficiálne stránku Technickej univerzity v Košiciach

Študentské internáty FEI stránka študentských internátov FEI TU v Košiciach, študentská rada, počítačový klub, študentská televízia, štúdio IRŠ, rovesnícke centrum, stránky študentov, projekty, študentský servis, atď.

Ústav výpočtovej techniky TU Košice oficiálna stránka

Študentský cech stavbárov tu nájdete všetko o študentoch na STU SvF, štúdium, informácie, poriadané akcie, atď.

plaNet ALife stránka o umelom živote (Artificial Life, ALife) na TU FEI v Košiciach