Trnavská univerzita, Trnava

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Trnavská univerzita, Trnava


Prometheus – Machining Educational System stránky venované výučbovému systému pre vyučovanie strojárskych predmetov v študijnom odbore Technológia strojárskej výroby – obrábanie na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava