Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika stránka UPJŠ v Košiciach

Prírodovedecká fakulta UPJŠ informácie pre uchádzačov o štúdium, vedecký výskum, zahraničné styky, atď.

Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ katedra experimentálnej fyziky KEF PF UPJŠ

Knižnica stránky Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

Lekárska fakulta UPJŠ stránka fakulty Univerzity P. J. Šafárika

Detašované pracovisko Rožňava detašované pracovisko Prirodovedeckej fakulty UPJŠ