Všetko o fyzike

SZM.sk » Veda a technika » Fyzika a chémia » Všetko o fyzike


Prevody jednotiek ON-LINE verzia programu Prevody jednotiek, ktory je určený pre rýchly prepočet požadovanej jednotky danej fyzikálnej veličiny na množstvo ďalších jednotiek tej istej veličiny

Fyzika.sk stránka venovaná fyzike

FKS fyzikálny korešpondenčný seminár pre stredné školy

Katedra rádiofyziky MFF UK

Dr. Peter Hockicko - Fyzika v príkladoch fyzika v príkladoch - fyzikálne zákony, problémy, príklady z učebnice Hajko a kol, fyzika v príkladoch, 6. vydanie, rovnice a ich riešenia, akustika, optika, interaktívna fyzika, odkazy na fyzikálne stránky atď.

Akustika seminárná práca z fyziky, text je doplnený obrázkami

Svet Fyziky stránka nie len pre učiteľov fyziky, ale pre všetkých, ktorých zaujíma ako funguje náš svet

Fyzikálne linky pre ZŠ a SŠ linky sú triedené do základných kategórií a ku každej adrese je stručný popis, ak ste našli dobrú stránku, môžete ju pridať

Marcel Sladecek Homepage Moessbauerova spektroskopia, Transmisna elektrónová mikroskopia

New Trends in Physics - Ľubomír Vlček nové trendy vo fyzike, sféry v jadrách, kvarky, prekvarky, modely doposiaľ známych jadier, modely predpovedaných jadier

Turnaj Mladých Fyzikov stránka venovaná fyzikálnej súťaži pre družstvá stredoškolákov, história, úspechy doma a vo svete, pravidlá, aktuálne súťažné úlohy i výsledky

Ladislav Ševčovič - Fyzika pre študentov FEI TU riešené úlohy z predmetu Fyzika I. a Fyzika II., laboratórne cvičenia z fyziky a pod.